مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای تک لبه فضای سبز 1387/04/08 1387/04/24
واگذاری زیرسازی و جدول گذاری 1387/04/08 1387/04/24
واگذاری به کارگیری 16 نفر نیروی خدماتی 1387/04/04 1387/04/20
واگذاری پیاده روسازی 1387/04/03 1387/04/18
واگذاری زیرسازی و جدول گذاری 1387/04/03 1387/04/18
واگذاری عملیات لکه گیری و مرمت آسفالت 1387/04/02 1387/04/18
واگذاری به کارگیری بیل مکانیکی 1387/04/02 1387/04/18
واگذاری اجرای تکمیل ورزشگاه 1387/03/29 1387/04/14
واگذاری جابجایی شبکه برق بلوار 1387/03/28 1387/04/14
خرید دال بتنی 1387/03/28 1387/04/12
صفحه 103 از 106