مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات تثبیت پشت دیوار سبز مجاور آبگیر 1398/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات احداث آبخور و اجرای لوله کشی فضای سبز پیاده رو 1398/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات به کارگیری پیمانکار پشتیبان نگهداری فضای سبز 1398/03/19 رجوع به آگهی
اجرای عملیات اجرای لوله گذاری 1398/03/18 رجوع به آگهی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/03/18 1398/03/20
اجرای عملیات تکمیل ورزشگاه 1398/03/18 رجوع به آگهی
اجرای عملیات لوله کشی آب فضای سبز پیاده راه 1398/03/18 رجوع به آگهی
عملیات درآوردن کنده و کاشت درخت 1398/03/13 رجوع به آگهی
عملیات در آوردن کنده وکاشت درخت معابر سطح منطقه 1398/03/13 رجوع به آگهی
اجرای عملیات تکمیل ورزشگاه 1398/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 105