مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی آبیاری تحت فشار (قطره ای) پیرامون شهر (شامل مصالح و دستمزد) 1397/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی تکمیل میدان و راهسازی بلوار 1397/12/06 1397/12/15
واگذاری اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای عادی، عفونی و صنعتی و ن... 1397/12/06 1397/12/22
تامین نیروی انسانی 1397/12/06 1397/12/22
عملیات اجرایی تکمیل میدان و راهسازی بلوار 1397/11/29 1397/12/15
تکمیل 7 عدد غرفه های میدان میوه و تره بار - 7 عدد درب غرفه های میدان میوه و تره بار 1397/11/24 1397/12/02
عملیات تکمیل 15 عدد غرفه های میدان میوه و تره بار و تهیه و نصب 15 عدد درب غرفه های میدان 1397/11/24 1397/12/02
تامین نیروی انسانی 1397/11/23 1397/12/02
واگذاری اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای عادی، عفونی و صنعتی و ن... 1397/11/23 1397/11/30
واگذاری امور مربوط به انضباط شهری 1397/11/23 1397/11/30
صفحه 5 از 261