مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به نگهداری و راهبری سرویس و تعمیر پیش سرد کشتارگاه صنعتی دام 1399/02/30 1399/03/08
واگذاری تهیه، تامین و خرید و پخش آسفالت جهت معابر 1399/02/30 1399/03/08
واگذاری مدیریت امور راهبری نیروی انسانی 1399/02/28 1399/03/17
واگذاری عملیات اجرا و نصب انشعابات برق و شبکه های فشار ضعیف و 20 کیلوولت برق 1399/02/24 1399/03/08
تهیه، تامین و خرید و پخش آسفالت جهت معابر سطح مناطق 1399/02/23 1399/03/08
تهیه، تامین و خرید و پخش آسفالت جهت معابر 1399/02/23 1399/03/08
واگذاری امور مربوط به نگهداری و راهبری سرویس و تعمیر پیش سرد کشتارگاه صنعتی دام 1399/02/23 1399/03/08
واگذاری تهیه، تامین و خرید و پخش آسفالت جهت معابر 1399/02/23 1399/03/08
واگذاری امور مربوط به انضباط شهری مناطق 5 گانه و حومه خدماتی شهر شامل اجرای عملیات پیشگیری و رفع سد... 1399/02/23 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تکمیل ساختمان فرهنگسرا (ابنیه, تاسیسات مکانیکی و برقی) 1399/02/21 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 281