مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 25 دستگاه کامپیوتر 1398/02/22 رجوع به آگهی
خرید تعداد 25 دستگاه کامپیوتر 1397/12/04 رجوع به آگهی
خرید تعداد 25 دستگاه کامپیوتر 1397/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری پخت غذای اساتید و کارکنان 1397/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری پخت غذای اساتید و کارکنان 1397/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری پخت غذای اساتید و کارکنان 1396/11/30 رجوع به آگهی
خرید تعداد 14 دستگاه کولر دو تیکه 30 هزار مدل گری و 10 دستگاه کولر ایستاده 60 هزار مدل گری 1396/10/26 رجوع به آگهی
خرید تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و ده دستگاه کولر ایستاده 60 هزار مدل گری 1396/10/26 رجوع به آگهی
خرید تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و 10 دستگاه کولر ایستاده 60 هزار مدل گری 1396/09/28 رجوع به آگهی
خرید تعداد 400 عدد صندلی آموزشی مدل X28E و E504 1396/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3