مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واحد اپراتوری مرکز تلفن 1397/11/01 1397/11/06
واگذاری خدماتEKG,OCT,NST بیمارستان مادر و کودک 1396/12/19 1396/12/22
واگذاری حجمی لاندری 1396/11/21 1396/11/28
واگذاری خدمات nst , oct , ekg 1396/11/07 1396/11/07
واگذاری واحد لاندری 1395/08/15 1395/08/27
اپراتوری مرکز تلفن 1395/06/20 1395/06/23
واگذاری واحد لاندری 1394/09/29 1394/09/30
واگذاری واحد لاندری 1394/06/23 1394/06/29
صفحه 1 از 1