مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیک... 1398/02/09 1398/02/14
خریداری کاغذ کپی A4 مورد نیاز 1397/12/14 1397/12/16
تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1397/02/08 1397/02/13
شناسایی پیمانکار برای انجام امور تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1397/01/15 1397/01/20
شناسایی پیمانکار برای انجام امور تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1396/12/23 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1396/12/23 رجوع به آگهی
انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانها 1395/10/22 1395/10/28
انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1395/10/19 1395/10/28
واگذاری انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1394/07/11 1394/07/14
واگذاری انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1394/07/08 1394/07/14
صفحه 1 از 1