مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث پیش تصفیه طرح آبرسانی 1400/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی، ساماندهی و بازگشایی رودخانه حبله رود 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پیش تصفیه طرح آبرسانی به گرمسار 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی 1400/08/25 1400/08/27
مناقصه خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان 1400/08/11 1400/08/15
مناقصه خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی 1400/08/11 1400/08/15
مناقصه خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه 1400/06/28 1400/07/03
مناقصه خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب استان 1400/04/10 1400/04/17
مناقصه عملیات لایروبی، ساماندهی و بازگشایی رودخانه 1400/04/06 1400/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نقلیه شرکت آب 1400/03/31 1400/04/03
مناقصه عملیات لایروبی، ساماندهی و بازگشایی رودخانه 1400/03/22 1400/03/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات شرکت آب 1400/03/18 1400/03/25
مناقصه نگهبانی از اماکن و تاسیسات شرکت آب 1400/03/02 1400/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی 1400/03/02 1400/03/06
مناقصه شناسایی و انتخاب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی 1400/02/25 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تسهیلگری سد 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاران با هدف توسعه گردشگری آب مبتنی بر طرح ها و ایده های بخش غیر دولتی در محدوده سد 1399/11/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15