مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری فضای سبز 1394/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری پسماند و روفت و روب شهری شهر 1394/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری فضای سبز 1394/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری پسماند و رفت و روب شهری 1394/08/18 1394/08/20
واگذاری احداث پارکها و بوستانها 1394/08/18 1394/08/20
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1394/08/18 1394/08/20
واگذاری جمع آوری پسماند و رفت و روب شهری 1394/08/11 1394/08/20
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهری 1394/08/11 1394/08/20
واگذاری احداث پارکها و بوستانهای شهری 1394/08/11 1394/08/20
صفحه 3 از 3