مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی(مدولار) دو اتاق عمل بیمارستان گنجویان دزفول 1398/10/30 1398/11/03
اجرای ¬عملیات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی احداث فاز اول کانال انرژی پردیس دانشگاه علوم پزشکی 1398/10/22 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی(مدولار) دو اتاق عمل بیمارستان گنجویان دزفول 1398/10/15 1398/10/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی سرایدار- نگهبانی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گتوند 1398/10/12 1398/10/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی سرایدار- نگهبانی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دزفول 1398/10/11 1398/10/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاههای اکسیژن ساز،هوای فشرده ، وکیوم مرکزی و منیفولد اکسیژن جهت بل... 1398/10/10 1398/10/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی بخش ICU بیمارستان 1398/10/08 1398/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی بخش PICU بیمارستان دکتر گنجویان دزفول 1398/10/08 1398/10/12
واگذاری حجمی سرایدار- نگهبانی مراکز بهداشتی درمانی 1398/09/25 1398/09/30
واگذاری حجمی سرایدار- نگهبانی مراکز بهداشتی درمانی 1398/09/25 1398/09/30
صفحه 1 از 9