مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
- طبخ غذای زندانیان - واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و زندانیان 1398/02/25 1398/02/26
واگذاری امورات: - ایاب و ذهاب کارکنان و اعزام بدرقه زندانیان- امور مشاع و توزیع غذای زندانیان - امور... 1398/02/24 1398/02/26
واگذاری امورات ایاب و ذهاب کارکنان و اعزام بدرقه زندانیان و امور مشاع و توزیع غذای زندانیان و امور... 1398/02/23 1398/02/26
سرویس دهی به کارکنان و اعزام و بدرقه زندانیان زندانها 1397/03/13 1397/03/13
سرویس دهی به کارکنان و اعزام و بدرقه زندانیان 1397/03/12 1397/03/13
واگذاری تهیه مصالح، ساخت، حمل، دو دستگاه سوله مشابه هم به طور کامل، با رنگ آمیزی 1397/03/02 رجوع به آگهی
واگذاری ساخت حمل رنگ آمیزی و نصب دو دستگاه سوله مشابه هم به طور کامل 1397/02/29 1397/03/02
تکمیل ساختمان کانون اصلاح و تربیت 1397/01/16 1397/01/16
تکمیل ساختمان کانون اصلاح و تربیت 1396/12/28 1397/01/16
تکمیل ساختمان بازداشگاه 1396/12/16 1396/12/26
صفحه 1 از 3