مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان 1399/10/03 1399/10/10
خدمات خودرویی (امور نقلیه) 1399/09/01 رجوع به آگهی
خدمات خودرویی (امور نقلیه) 1399/08/10 1399/08/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل درمانی اعم از گروه پرستاری ، فوریت پزشکی و سایر مشاغل درما... 1398/12/25 1398/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شهرست... 1398/12/15 1398/12/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شهرست... 1398/12/12 1398/12/14
کالیبره تعدادی از دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده 1398/11/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی سایت نازلو دانشگاه 1398/07/24 1398/08/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویسهای دانشجویی ستاد و نازلو دانشگاه -... 1398/06/17 1398/06/23
خرید لباس مورد نیاز بیماران بستری بیمارستان ـ واگذاری امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و... 1398/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10