مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی سایت نازلو دانشگاه 1398/07/24 1398/08/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویسهای دانشجویی ستاد و نازلو دانشگاه -... 1398/06/17 1398/06/23
خرید لباس مورد نیاز بیماران بستری بیمارستان ـ واگذاری امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و... 1398/02/22 رجوع به آگهی
خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز 1398/02/14 1398/02/18
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظیف) 1398/02/02 1398/02/03
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تاسیسات 1397/11/16 1397/11/25
واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1397/11/03 1397/11/13
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظیف) 1397/10/24 1397/10/29
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنطیف) 1397/10/19 1397/10/22
فراخوان واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی 1397/10/11 1397/10/13
صفحه 1 از 9