مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5997908 مناقصه خرید 7000 عدد مقره سوزنی سیلیکونی 1401/09/09 1401/09/13
5994617 مناقصه خرید 7000 عدد مقره سوزنی سیلیکونی 1401/09/08 1401/09/13
5993870 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 7000 عدد مقره سوزنی سیلیکونی 1401/09/08 1401/09/13
5948783 مناقصه خرید 384 دستگاه انواع کنتور هوشمند 3 فاز - یو پی اس باطری یو پی اس و کلید باطری 1401/08/24 1401/08/28
5943975 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید یو پی اس ، باطری یو پی اس و کلید باطری 1401/08/23 1401/08/28
5943966 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 384 دستگاه انواع کنتور هوشمند 3 فاز 1401/08/23 1401/08/28
5943749 مناقصه خرید 384 دستگاه انواع کنتور هوشمند 3 فاز - خرید یو پی اس باطری یو پی اس و کلید باطری 1401/08/23 1401/08/28
5932595 مناقصه تعمیر نگهداری رفع حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع برق شهری و روستایی 1401/08/19 1401/08/25
5929667 مناقصه تعمیر ، نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع برق شهری و روستایی 1401/08/18 1401/08/25
5928768 مناقصه تعمیر، نگهداری ،رفع حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع برق شهری و روستایی امور برق 1401/08/18 1401/08/25
5916194 مناقصه خرید 6 دستگاه سرور - خرید 6 دستگاه فایروال 1401/08/15 رجوع به آگهی
5912303 مناقصه خرید 6 دستگاه سرور - خرید 6 دستگاه فایروال 1401/08/14 1401/08/17
5910247 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 6 دستگاه فایروال 1401/08/12 1401/08/17
5909385 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید6 دستگاه سرور 1401/08/12 1401/08/17
5867690 مناقصه واگذاری تامین نیروی شرکتی خدماتی به تعد اد 226 نفر 1401/08/05 1401/08/11
5864619 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی شرکتی (خدماتی) 1401/08/04 1401/08/11
5863515 مناقصه واگذاری تامین نیروی شرکتی خدماتی به تعد اد 226 نفر 1401/08/04 1401/08/11
5814182 مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی مشترکین شهری و روستایی - تعمیرات شبکه فشار متوسط به روش خط گرم 1401/07/28 1401/08/04
5814159 مناقصه خرید 384 دستگاه انواع کنتور هوشمند 3 فاز 1401/07/28 1401/08/04
5811063 مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی مشترکین شهری و روستایی 1401/07/27 1401/08/04
صفحه 1 از 128