مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور هوشمند سه فاز اتصال مستقیم (AMI) همراه با ماژول مخابراتی GPRS و کاور روی ترمینال و 1000 عدد قابل - خرید 20 دستگاه کلوزر 630 با تابلو کنترل و کابل اتصال 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور هوشمند سه فاز اتصال مستقیم (AMI) همراه با ماژول مخابراتی GPRS و کاور روی ترمینال و 1000 عدد قابل - خرید 20 دستگاه کلوزر 630 با تابلو کنترل و کابل اتصال 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 20 دستگاه رکلوزر 630 با تابلو کنترل وکابل اتصال 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور هوشمند سه فاز اتصال مستقیم 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه خرید 1500 اصله انواع پایه بتنی گرد 9 و 12 متری 1400/10/14 1400/10/15
مناقصه خرید انواع پایه بتنی 9 و 12 متری - خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیوم 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 1500 اصله انواع پایه بتنی 9 و 12 متری ـ خرید 48500 متر انواع کابل فشار متوسط آلومینیوم 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 48500 متر انواع کابل فشار متوسط آلومینیوم 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 1500 اصله انواع پایه بتنی 9 و 12 متری 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه فشار متوسط به روش خط گرم در سطح استان 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه - خرید ۲۴۰۰۰ متر انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم - واگذاری تعمیرات شبکه فشار متوسط به روش خط گرم در سطح استان 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه -خرید 24000 متر انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم -واگذاری تعمیرات شبکه فشار متوسط به روش خط گرم در سطح استان کردستان با کلیه امکانات لازم 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید 137 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات - خرید 1500 اصله انواع پایه بتنی گرد 9 و 12 متری 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه فشار متوسط به روش خط گرم در سطح استان 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه خرید 24000 متر انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه خرید 137 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات - خرید 1500 اصله انواع پایه بتنی گرد 9 و 12 متری 1400/09/30 1400/10/08
مناقصه انواع پایه بتنی گرد 9 و 12 متری 1400/09/29 1400/10/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 137 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات 1400/09/29 1400/10/08
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1400/09/25 1400/09/29
صفحه 1 از 117