مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث، اصلاح و برگزاری شبکه فشار ضعیف و پست هوایی و احداث کابل زیرزمینی ـ خرید 80000 متر انواع کابل... 1398/02/31 1398/03/08
احداث، اصلاح و برگزاری شبکه فشار ضعیف و پست هوایی و احداث کابل زیرزمینی روستاها ـ خرید 80000 متر انو... 1398/02/30 رجوع به آگهی
خرید 10.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال، 10.000 عدد قاب کنتور تکفاز دیجیتال و 2000 دستگاه کنتور سه فا... 1398/02/30 1398/03/08
خرید 40000 متر انواع کابل خودنگهدار ـ خرید 1200 اصله انواع پایه بتنی H 1398/02/30 1398/03/08
خرید 830 اصله انواع تیر بتونی H 1398/02/29 1398/03/08
خرید 920 دستگاه انواع چراغ خیابانی 1398/02/29 1398/03/08
خرید 920 دستگاه انواع چراغ خیابانی 1398/02/29 1398/02/08
خرید 22000 عدد انواع کلمپ و درپوش کابل خودنگهدار 1398/02/29 رجوع به آگهی
خرید 16000 عدد لامپ کم مصرف و سدیم 1398/02/29 1398/03/08
خرید 80000 متر انواع کابل خودنگهدار 1398/02/29 1398/03/08
صفحه 1 از 144