مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی 1398/02/30 1398/03/04
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی 1398/02/30 1398/03/04
حفاظت و نگهداری از املاک و اموال تملیکی 1398/01/22 1398/02/04
حفاظت و نگهداری از املاک و اموال تملیکی شعب تحت سرپرستی 1398/01/24 رجوع به آگهی
واگذاری حفاظت و نگهداری از املاک و اموال تملیکی شعب تحت سرپرستی 1398/01/21 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی 1397/03/21 1397/03/24
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی 1397/03/20 1397/03/24
واگذاری حفاظت و نگهداری از املاک و اموال تملیکی 1397/02/15 1397/02/23
احداث ساختمان های شعبات بانک 1396/07/11 1396/07/20
صفحه 1 از 3