مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارائه خدمات جابه جایی مسافران درون شهری و حومه توسط اتوبوس ها و مینی بوس های متعلق 1400/08/11 1400/08/12
مناقصه ارائه خدمات جابه جایی مسافران درون شهری و حومه توسط اتوبوس ها و مینی بوس ها 1400/08/10 1400/08/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات جابجائی مسافران درون شهری و حومه توسط اتوبوس و مینی بوس های متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافرشهرداری بیرجند 1400/08/09 1400/08/12
مناقصه اداره امور، بهره برداری، نگهداشت، نگهداری فنی و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات دو جایگاه 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه اداره امور، بهره برداری، نگهداشت، نگهداری فنی و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات دو جایگاه cng 1400/05/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) ساختمان های متعلق به شهرداری به صورت حجمی 1400/04/07 1400/04/09
مناقصه واگذاری امورات حفاظت فیزیکی ( نگهبانی و انتظامات) ساختمانها 1400/04/06 1400/04/09
مناقصه واگذاری امورات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) ساختمان های متعلق به شهرداری به صورت حجمی 1400/03/11 1400/03/13
مناقصه واگذاری امورات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) ساختمانها 1400/03/10 1400/03/13
مناقصه خدمات بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری 1400/03/03 1400/03/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بیمه تکمیل درمان پرسنل 1400/03/02 1400/03/05
مناقصه خدمات بیمه تکمیل درمان پرسنل 1400/02/15 1400/02/18
مناقصه خدمات بیمه تکمیل درمان پرسنل 1400/02/13 1400/02/18
مناقصه خدمات بیمه تکمیل درمان پرسنل 1400/02/13 1400/02/18
مناقصه انجام امورات خدمات شهری (شامل رفت و روب، جمع آوری زباله ها و نخاله ها و غیره) سطح شهر بیرجند شامل مناطق دوگانه و پایانه مسافربری 1400/02/08 1400/02/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورات خدمات شهری(شامل رفت و روب،جمع آوری زباله هاونخاله و غیره)سطح شهر 1400/02/08 1400/02/12
مناقصه خدمات جابجائی مسافران درون شهری 1400/01/17 1400/01/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات جابجائی مسافران درون شهری 1400/01/17 1400/01/22
مناقصه انجام امورات خدمات شهری (شامل رفت و روب، جمع آوری زباله ها و نخاله ها و غیره) سطح شهر 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات شهری(شامل رفت و روب, جمع آوری زباله ها و نخاله ها و غیره) 1399/12/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20