مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بازیافت سرد آسفالت کندرو باند برگشت - خرید و حمل مصالح سنگی 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری - بازیافت سرد آسفالت کندرو - خرید و حمل مصالح سنگی مورد نیاز 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات های بهسازی، زیرسازی کمربندی و خیابان اصلی ـ بازیافت سرد آسفالت کندرو باند برگشت 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پخش و کوبیدن آسفالت با بکارگیری ماشین آلات سازمان در سطح مناطق و تامین نیروی پشتیبانی مورد نیاز سازمان 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه پخش و کوبیدن آسفالت با بکارگیری ماشین آلات سازمان در سطح مناطق هشتگانه و تامین نیروی پشتیبانی مورد نیاز سازمان 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه احداث خیابان جنب مرکز دیالیز و احداث کانال دفع آبهای سطحی شهرک 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل آسفالت گرم، تراشه و غیره از محل کارخانه آسفالت 1399/11/14 1399/11/25
مناقصه حمل آسفالت گرم . تراشه و غیره ... به صورت تنی با تعداد 30 دستگاه کمپرسی - واگذاری کارخانه آسفالت 160 تنی مارینی جهت تولید آسفالت 1399/11/14 1399/11/27
مناقصه ترمیم نوارهای حفاری پراکنده در اتوبان - روشنایی تقاطع غیر همسطح میدان 1399/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای لکه گیری و ترمیم سطوح آسفالتی با سطح بیش از 50 مترمربع بصورت ماشینی و بین 20 و 50 مترمربع به صورت دستی و ترمیم نوار حفاری طولی بصورت دستی 1399/10/16 1399/10/27
مناقصه حمل آسفالت گرم . تراشه و غیره ... 1399/09/25 1399/10/06
مناقصه تکمیل بلوار 44 متری -تکمیل ادامه مسیر زیر گذر 18 متری 1399/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید و حل مصالح سنگی جهت تولید آسفالت کارخانه 1399/09/04 1399/09/15
مناقصه زیرسازی قطعه 1399/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مسیل-ترمیم و لکه گیری سطوح آسفالتی و ترمیم نوارهای حفاری 1399/08/07 رجوع به آگهی
مناقصه ـ تعریض باند تندرو ـ پخش و کوبیدن آسفالت با دستگاههای سازمان و تأمین نیروی پشتیبانی سازمان 1399/07/13 رجوع به آگهی
مناقصه تعریض باند تندرو 1399/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه پخش و کوبیدن آسفالت با دو اکیپ در سطح مناطق 1399/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس باند جدید الاحداث جاده و جدول گذاری 1399/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی قطعه 6 - زیرسازی قطعه 33 1398/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16