مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیسات و تجهیزات برودتی و حرارتی 1400/06/15 1400/06/18
مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیسات و تجهیزات برودتی و حرارتی 1400/06/13 1400/06/18
مناقصه خدمات تعمیر و نگهداشت تأسیسات و تجهیزات برودتی و حرارتی، آب شرب و استخر 1400/05/11 1400/05/26
مناقصه راهبری، بهره برداری، نگهداری، سرویس، تعمیر تأسیسات و تجهیزات برودتی و حرارتی ساختمانها 1400/05/11 1400/05/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداری و پشتیبانی و تامین مربیان ورزشی 1400/05/10 1400/05/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداشت فضای سبز و باغبانی و تنظیفات 1400/05/10 1400/05/26
مناقصه نگهداشت فضای سبز، باغبانی و تنظیفات عمومی 1399/11/13 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداشت فضای سبز، باغبانی و تنظیفات عمومی 1399/10/22 1399/11/01
مناقصه خدمات اداری, پشتیبانی و تامین مربیان ورزشی و ناجیان غریق درجه دو دانشگاه 1399/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات اداری, پشتیبانی و تامین مربیان ورزشی و ناجیان غریق 1399/04/05 رجوع به آگهی
مناقصه قرارداد خدمات نگهداشت فضای سبز و باغبانی 1399/04/05 1399/04/18
مناقصه واگذاری خدمات راهبری، بهره برداری، نگهداری، سرویس و تعمیر تاسیسات و تجهیزات برودتی و حرارتی ساختمان های دانشکده 1399/04/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قرارداد خدمات تعمیر و نگهداشت تاسیسات و تجهیزات برودتی و حرارتی، آب شرب و استخر 1399/04/05 1399/04/18
مناقصه واگذاری نگهداشت فضای سبز، باغبانی و تنظیفات محوطه 1398/10/07 1398/10/18
مناقصه واگذاری نگهداشت فضای سبز، باغبانی و تنظیفات محوطه 1398/09/11 1398/09/20
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداشت تاسیسات و تجهیزات برودتی، حرارتی، آب شرب و استخر دانشکده 1398/06/03 1398/06/13
مناقصه واگذاری ارائه خدمات پشتیبانی، نگهداشت سیستم ها و تجهیزات رایانه ای 1398/05/27 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداشت فضای سبز, باغبانی و تنظیفات 1398/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیسات و تجهیزات برودتی، حرارتی، آب شرب و استخر دانشکده 1398/04/24 1398/05/02
مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیسات و تجهیزات برودتی، حرارتی، آب شرب و استخر 1398/04/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13