کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7266558 مناقصه عمومی یک مرحله ای " احداث سرویس بهداشتی ضلع شمال غرب سالن 38 در شرکت سهامی نمایشگاه های بن المللی" استان تهران 1402/08/13 1402/08/18
7258545 مناقصه احداث سرویس بهداشتی استان تهران 1402/08/10 1402/08/18
7239856 مناقصه خدمات حمل بار سبک بوسیله خودروهای برقی باری و چرخ های دستی در نمایشگاه بین المللی استان تهران 1402/08/06 رجوع به آگهی
6856629 مناقصه واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل، جابه جایی، بارگیری و تخلیه کالاهای نمایشگاهی به شرکت کنندگان و مجریان بوسیله ماشین آلات مربوطه اعم از جرثقیل و لیفتراک در محدوده محل دائمی نمایشگاههای بین الم... استان تهران 1402/05/09 1402/05/17
6847883 مناقصه واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل، جابه جایی، بارگیری و تخلیه کالاهای نمایشگاهی به شرکت کنندگان و مجریان بوسیله ماشین آلات مربوطه اعم از جرثقیل و لیفتراک استان تهران 1402/05/07 1402/05/17
6771106 مناقصه خدمات مکانیزه نگهداری و نظافت کل محوطه (به جز فضای سبز )، سالن های نمایشگاهی ، جاده اختصاصی ، برف روبی و نمک پاشی و ج استان تهران 1402/04/17 1402/04/21
6767862 مناقصه انجام خدمات مکانیزه نگهداری و نظافت کل محوطه (به جز فضای سبز )، سالن های نمایشگاهی ، جاده اختصاصی ، برف روبی و نمک پاشی و جمع آوری و انتقال کلیه زباله ها و ضایعات به محل دپو و از محل دپو به خا... استان تهران 1402/04/17 1402/04/21
6761017 مناقصه انجام خدمات مکانیزه نگهداری و نظافت کل محوطه (به جز فضای سبز )، سالن های نمایشگاهی ، جاده اختصاصی ، برف روبی و نمک پاشی و جمع آوری و انتقال کلیه زباله ها و ضایعات به محل دپو و از محل دپو به خا... استان تهران 1402/04/14 1402/04/21
6703366 مناقصه فراخوان انجام خدمات نگهداری 13 هکتار فضای سبز استان تهران 1402/04/01 1402/04/07
6701113 مناقصه فراخوان انجام خدمات نگهداری 13 هکتار فضای سبز محدوده نمایشگاه بین المللی شامل پوشش:چمن، درخت (سوزنی برگ و پهن برگ) و انواع درختچه های زینتی و گل و گیاه استان تهران 1402/04/01 1402/04/07
6656393 مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان خدمات مکانیزه نگهداری و نظافت کل محوطه (به جز فضای سبز )، سالن های نمایشگاهی ، جاده اختصاصی ، برف روبی و نمک پاشی و ... استان تهران 1402/03/23 1402/03/30
6652555 مناقصه انجام خدمات مکانیزه نگهداری و نظافت کل محوطه (به جز فضای سبز )، سالن های نمایشگاهی ، جاده اختصاصی ، برف روبی و نمک پاشی و جمع آوری و انتقال کلیه زباله ها و ضایعات به محل دپو و از محل دپو به خا... استان تهران 1402/03/23 1402/03/30
6652552 مناقصه واگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل ، جابه جایی ، بارگیری و تخلیه کالاهای نمایشگاهی به شرکت کنندگان و مجریان استان تهران 1402/03/23 1402/03/30
6626563 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق سرور استان تهران 1402/03/16 1402/03/23
6622498 مناقصه عملیات خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق سرور استان تهران 1402/03/16 1402/03/23
6615278 مناقصه عملیات خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق سرور استان تهران 1402/03/11 1402/03/23
6596448 مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشتی ،آبدارخانه ها و برف روبی بام ، سم پاشی و طعمه گذاری کلیه ساختمانهای اداری استان تهران 1402/03/07 1402/03/16
6596442 مناقصه انجام خدمات نگهداری 13 هکتار فضای سبز شامل پوشش : چمن ،درخت (سوزنی برگ و پهن برگ)و انواع استان تهران 1402/03/07 1402/03/16
6594349 مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشتی آبدارخانه ها و برف روبی بام، سم پاشی و طعمه گذاری کلیه ساختمان های اداری استان تهران 1402/03/07 1402/03/16
6585606 مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشتی آبدارخانه ها و برف روبی بام سم پاشی و طعمه گذاری استان تهران 1402/03/04 1402/03/16
صفحه 1 از 56