مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز و تهیه گل و گیاه 1400/10/05 1400/10/08
مناقصه انجام خدمات نظافتی ساختمانهای اداری و آبدارخانه ها 1400/10/05 1400/10/08
مناقصه نگهداری فضای سبز و تهیه گل و گیاه 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه نگهداری فضای سبز و تهیه گل و گیاه 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه انجام عملیات خرده کاری و تعمیرات و نیز اجرای پروژههای فورس ماژور در ساختمان ها و سالنها 1400/09/23 1400/09/27
مناقصه تهیه، حمل ،نصب و راه اندازی 10 عدد تابلو برق 630 آمپری بارانی ایستاده 1400/09/22 1400/09/24
مناقصه انجام عملیات خرده کاری و تعمیرات و نیز اجرای پروژه های فورس ماژور در ساختمان ها، سالن ها، بر اساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی ۱۰ عدد تابلو برق ۶۳۰ آمپری بارانی ایستاده 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه انجام عملیات خرده کاری و تعمیرات و نیز اجرای پروژههای فورس ماژور در ساختمان ها و سالنها 1400/09/21 1400/09/27
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی ۱۰ عدد تابلو برق ۶۳۰ آمپری بارانی ایستاده 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه 3 دستگاه خودرو سواری پلاک شخصی استیجاری درون شهری و برون شهری 1400/08/09 1400/08/12
مناقصه تأمین ۳ دستگاه سرویس اداری (سواری) مورد نیاز شرکت 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین ۳ دستگاه سرویس اداری (سواری) مورد نیاز شرکت 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه سازماندهی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی - تخصصی صنعت ساختمان 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، نگهداری، تعمیرات جزئی و آماده به کار نمودن شبکه برق فشار ضعیف و فشار متوسط 1400/06/17 1400/06/21
مناقصه تامین 3 دستگاه خودرو سواری پلاک شخصی استیجاری درون و برون شهری در شرکت 1400/06/17 1400/06/21
مناقصه تامین خودرو سواری پلاک شخصی استیجای درون و برون شهری 1400/06/15 1400/06/21
مناقصه راهبری، نگهداری، تعمیرات جزئی و آماده به کار نمودن شبکه برق فشار ضعیف و فشار متوسط در نمایشگاه بین المللی 1400/06/15 1400/06/21
مناقصه تامین 3 دستگاه خودرو سواری پلاک شخصی استیجاری درون و برون شهری در شرکت 1400/06/14 1400/06/21
مناقصه غرفه سازی 1400/06/03 1400/06/06
صفحه 1 از 50