مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993341 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و ارائه مجموعه ای از خدمات نمایشگاهی جهت برگزاری نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغهای تزئینی سال 1401/09/07 1401/09/12
5990936 مناقصه تامین خدمات نمایشگاه لوستر و چراغ های تزئینی 1401/09/07 1401/09/13
5585772 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی در شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران 1401/05/24 1401/05/31
5583547 مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی 1401/05/24 1401/05/31
5575009 مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی 1401/05/22 1401/05/31
5507529 مناقصه خرید سه دستگاه پکیج یونیت 25 تن واقعی با متعلقات مربوطه و همچنین خرید کانالهای هوای رفت و برگشت 1401/05/01 1401/05/09
5444766 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خدمات نگهداری و نظافتی سرویس های بهداشتی محوطه در سال 1401ر 1401/04/15 1401/04/21
5441839 مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهداری و نظافتی سرویس های بهداشتی 1401/04/15 1401/04/21
5434380 مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و نظافتی سرویس های بهداشتی محوطه نمایشگاه 1401/04/13 1401/04/21
5361631 مناقصه انجام خدمات نگهداری و نظافتی سرویس های بهداشتی محوطه 1401/03/25 1401/03/31
5361561 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید فراخوان خدمات مکانیزه نگهداری و نظافت کل محوطه 1401/03/25 1401/03/31
5359222 مناقصه خدمات مکانیزه نگهداری و نظافتی سالن های نمایشگاهی و کل محوطه 1401/03/25 1401/03/31
5359217 مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و نظافتی سرویس های بهداشتی محوطه نمایشگاه 1401/03/25 1401/03/31
5353587 مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و نظافتی سرویس های بهداشتی محوطه نمایشگاه 1401/03/24 1401/03/31
5353428 مناقصه خدمات مکانیزه نگهداری و نظافتی سالن های نمایشگاهی و کل محوطه 1401/03/24 1401/03/31
5352403 مناقصه انجام عملیات اجرایی، خرده کاری ، تعمیراتی و نیز اجرای پروژه های فورس ماژور در ساختمانها، سالنها و محوطه نمایشگاه 1401/03/24 1401/03/29
5351391 مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات راهبری، نگهداری و آماده به کار نمودن کل شبکه های تاسیسات شامل حرارتی، برودتی، آب رسانی و شبکه گاز در ساختمانهای اداری 1401/03/23 1401/03/29
5351341 مناقصه خدمات راهبری ، نگهداری ، سرویس دوره ای و تعمیرات جزئی اضطراری و آماده به کار نمودن شبکه توزیع رینگ دو مداره و تجهیزات برق 1401/03/23 1401/03/29
5351057 مناقصه انجام عملیات اجرایی، خرده کاری، تعمیراتی و نیز و اجرای پروژه های فورس ماژور در ساختمان ها، سالن ها و محوطه نمایشگاه 1401/03/23 1401/03/29
5340007 مناقصه خدمات راهبری، نگهداری و آماده به کار نمودن کل شبکه های تأسیسات شامل حرارتی، برودتی، آبرسانی و شبکه گاز 1401/03/23 1401/03/29
صفحه 1 از 53