مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز فرش دستباف ایران (همدلی با یک گره) در اکسپودوبی 1399/09/30 1399/10/08
راهبری، نگهداری، تعمیرات جزیی و آماده به کار نمودن سیستم کشف و اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند و سیستم ا... 1399/09/15 1399/09/18
راهبری، نگهداری، تعمیرات جزئی و آماده بکار نمودن سیستم کشف و اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند و سیستم اطف... 1399/09/12 1399/09/18
راهبری، نگهداری، تعمیرات جزیی و آماده به کار نمودن سیستم کشف و اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند و سیستم ا... 1399/09/12 1399/09/18
راهبری، نگهداری و آماده به کار نمودن کل شبکه های تأسیسات شامل سیستم های حرارتی، برودتی، آبرسانی و شب... 1399/08/21 1399/08/24
راهبری ، نگهداری و تعمیرات جزئی تاسیسات حرارتی و برودتی ، شبکه آب رسانی و شبکه گاز 1399/08/20 1399/08/24
راهبری، نگهداری و آماده به کار نمودن کل شبکه های تأسیسات شامل سیستم های حرارتی، برودتی، آبرسانی و شب... 1399/08/19 1399/08/24
راهبری، نگهداری، تعمیرات جزیی و آماده به کار نمودن سیستم کشف و اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند و سیستم ا... 1399/08/10 1399/08/12
راهبری، نگهداری، تعمیرات جزیی و آماده به کار نمودن سیستم کشف و اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند و سیستم ا... 1399/08/06 1399/08/12
جهت انتخاب مشاور برای تهیه محتوا و سناریوی بازدید پاویون 1399/08/05 1399/08/10
صفحه 1 از 94