مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آهک کلسیتی زنده صنعتی با سایز 30-0 میلیمتر 1398/10/18 1398/10/24
خرید مصالح شکسته کوهی آهکی 1398/10/18 1398/10/24
تامین و پشتیبانی خودروهای استیجاری با راننده جهت انجام ماموریت های اداری 1398/03/19 1398/03/28
حفاظت فیزیکی و نگهبانی از برخی مراکز تاسیسات و اداری خود واقع در محدوده طرحها واقع در سطح شهر 1398/03/12 1398/03/28
تامین و پشتیبانی خودروهای استیجاری با راننده جهت انجام ماموریت های اداری 1398/03/12 1398/03/28
دپو، بارگیری و حمل مخلوط رودخانه ای (تونان) از معدن و تخلیه در معابر سطح شهر 1398/02/30 1398/03/07
حمل آسفالت از کارخانه آسفالت 1398/02/26 1398/02/31
حمل آسفالت از کارخانه 1398/02/19 رجوع به آگهی
شناسایی واجدین شرایط دفاتر توسعه محله تسهیلگری 1398/01/24 رجوع به آگهی
شناسایی واجدین شرایط دفاتر توسعه محله (تسهیلگری) ـ حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و... 1398/01/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5