مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کمک بازرسی تشخیص مواد منفجره etd و 10 دستگاه تشخیص نوع مایع led 1400/10/30 1400/11/16
مناقصه تعمیرات اساسی ملخ ها به همراه متعلقات آن 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه واگذاری سامانه جامع پایش کیفیت خدمات فرودگاهی 1400/10/23 1400/11/05
مناقصه تعمیرات اساسی ملخ ها به همراه متعلقات آن مربوط به هواپیمای king air 350i 1400/10/21 1400/11/04
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ۴ دستگاه مولد برق اضطراری 1400/10/21 1400/11/02
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ۴ دستگاه مولد برق اضطراری 1400/10/21 1400/11/02
مناقصه خرید یک دستگاه Air Start(ایر استارت) 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ۴ دستگاه مولد برق اضطراری 1400/10/18 1400/11/02
مناقصه خرید 60 حلقه لاستیک خودروی فرزیا 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۰۰۰ سیلندر آتش نشانی 1400/10/14 1400/10/23
مناقصه خرید ۶۰ حلقه لاستیک خودروی فرزیا آتش نشانی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید زمین 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تجهیز ، بازسازی و تعمیرات کلی ۱۰ دستگاه خودرو آتش نشانی 1400/10/09 1400/10/22
مناقصه تجهیز یک دستگاه خودرو آمیکو 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیز یک دستگاه خودرو آمیکو به سامانه جستجو و نجات 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و تکمیل سیستم های اعلان و اطفاء حریق ترمینال های 1 و 2 فرودگاه 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کمک بازرسی تشخیص مواد منفجره etd و 10 دستگاه تشخیص نوع مایع led 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و تکمیل سیستم های اعلان و اطفاء حریق 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و تکمیل سیستم های اعلان و اطفاء حریق ترمینال ها 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 10 دستگاه کمک بازرسی تشخیص مواد منفجره etd و 10 دستگاه تشخیص نوع مایع led 1400/09/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 61