کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7394477 مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش شبیه ساز نجات اطفاء حریق موتور و چرخ استان کرمان 1402/09/12 1402/09/18
7393810 مناقصه خرید 244 کیلومتر انواع کابل روشنایی باند و فشار ضعیف استان تهران 1402/09/12 1402/09/25
7384864 مناقصه واگذاری پروژه اجرای سقف ترمینال پروازهای داخلی استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7373608 مناقصه خرید سیستم اعلام و اطفاء حریق آب فوم اتوماتیک و اسپرینکلر آب آشیانه فلای چک ، بهمراه بارگیری ، حمل ، تخلیه ، تست ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، و گارانتی استان تهران 1402/09/06 1402/09/15
7373607 مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سامانه سرمایشی دیتا سنتر استان تهران 1402/09/06 1402/09/15
7371609 مناقصه واگذاری انجام امور نظافت ساختمانها ترمینال ها، اماکن جنبی محاوط و سایر خدمات حجمی اداره کل فرودگاههای استان فارس شامل فرودگاهها استان فارس 1402/09/05 1402/09/11
7366855 مناقصه پروژه اجرای سقف ترمینال پروازهای داخلی استان تهران 1402/09/04 رجوع به آگهی
7361238 مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 10 دستگاه مولد برق اضطراری استان تهران 1402/09/01 1402/09/08
7361174 مناقصه خرید 10 دستگاه مولد برق اضطراری استان تهران 1402/09/01 1402/09/08
7359506 مناقصه خرید لایسنس آنتی ویروس استان تهران 1402/09/01 1402/09/08
7359359 مناقصه خرید 200 تن رنگ ترافیک و اجرای 200 هزار متر مربع خط کشی سطوح پروازی استان تهران 1402/09/01 1402/09/08
7356877 مناقصه انجام امور حفظ و نگهداری فضاهای سبز و انجام سایر خدمات حجمی استان فارس 1402/08/30 1402/09/06
7354889 مناقصه خرید 490 دستگاه کنتور هوشمند آب و 230 دستگاه کنتور هوشمند برق و 10 دستگاه گیت وی و 9 دستگاه تبلت مجهز به سیستم اندروید ، بهمراه حمل ، تست ، نصب و راه اندازی، آموزش ، و گارانتی استان تهران 1402/08/30 1402/09/06
7310409 مناقصه پروژه عملیات اجرایی احداث دیوار و محوطه سازی فرودگاه استان تهران 1402/08/25 رجوع به آگهی
7306447 مناقصه انجام امور راهبری ، نگهداری و سرویس سیستمهای الکتریکال ، مکانیکال ، برودتی ، روشنایی و موتورژنراتورهای استان هرمزگان 1402/08/24 1402/08/30
7306408 مناقصه انجام امور نظافت ترمینالها - خیابانها- ساختمانهای اداری و اماکن و محوطه های جنبی و نگهداری فضای سبز بلوار و محوطه های ترمینال فرودگاهها استان هرمزگان 1402/08/24 1402/08/30
7294439 مناقصه عملیات اجرایی بهسازی و توسعه عوامل پروازی جاده و دیوار حفاظتی استان تهران 1402/08/21 رجوع به آگهی
7258994 مناقصه خرید 244 کیلومتر انواع کابل روشنایی باند و فشار ضعیف استان تهران 1402/08/10 1402/08/20
7258116 مناقصه خرید 244 کیلومتر انواع کابل روشنایی باند و فشار ضعیف استان تهران 1402/08/10 1402/08/20
7230803 مناقصه خرید و نصب راه اندازی 175 دستگاه علائم سطوح پروازی استان تهران 1402/08/03 1402/08/13
صفحه 1 از 76