مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای 200000متر مربع خط کشی سطوح پروازی 1398/09/18 1398/09/26
خرید ونصب وراه اندازی 4دستگاه ups40 KVA 1398/09/18 1398/09/26
پروژه احداث ترمینال (به روش طرح و ساخت) 1398/09/18 1398/09/25
واگذاری اجرای 200هزار متر مربع خط کشی سطوح پروازی 1398/09/18 1398/09/26
اجرای 200هزار متر مربع خط کشی سطوح پروازی 1398/09/18 1398/09/26
خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه UPS40KVA 1398/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید نصب وراه اندازی 16 دستگاه مولد برق اضطراری 1398/09/17 1398/09/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید نصب وراه اندازی 16 دستگاه مولد برق اضطراری 1398/09/17 1398/09/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه ویدئو وال 1398/09/17 1398/09/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید نصب وراه اندازی 6 دستگاه مولد برق اضطراری 1398/09/17 1398/09/25
صفحه 6 از 90