مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجاره جایگاه سوخت cng 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه فاز دوم تامین تجهیزات و اجرای سامانه های پایش تصویری و کنترل ترافیک 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه سوخت cng 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه فاز دوم تامین تجهیزات و اجرای سامانه های پایش تصویری و کنترل ترافیک 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه فاز دوم تامین تجهیزات و اجرای سامانه های پایش تصویری و کنترل ترافیک در شهر 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر - پروژه مخلوط ریزی و زیرسازی در خیابانها و معابر 1400/10/08 1400/10/07
مناقصه پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر - پروژه مخلوط ریزی و زیرسازی در خیابانها و معابر 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه - پروژه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید و پخش آسفالت مکانیزه در معابر و خیابانهای اصلی - پروژه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر - پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر - تهیه نقشه به هنگام از سطح شهر جهت بازنگری و... 1400/09/08 1400/09/23
مناقصه پروژه خرید و پخش آسفالت مکانیزه در معابر و خیابانهای اصلی - پروژه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر - پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر - تهیه نقشه به هنگام از سطح شهر جهت بازنگری و... 1400/09/08 1400/09/23
مناقصه پروژه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر - پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابان ها و معابر 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری: - پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر سطح منطقه - پروژه مخلوط ریزی و زیرسازی در خیابانها و معابر سطح منطقه 1400/09/01 1400/08/30
مناقصه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر - پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابان ها و معابر 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر - پروژه مخلوط ریزی و زیرسازی در خیابانها و معابر 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید و پخش آسفالت مکانیزه در معابر و خیابانها - پروژه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر - پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر - تهیه نقشه به هنگام از سطح شهر جهت بازنگری و بروزر... 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر - پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید و پخش آسفالت مکانیزه در معابر و خیابانها - پروژه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر - پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر - تهیه نقشه به هنگام از سطح شهر جهت بازنگری و بروزرس... 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر سطح منطقه - پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر سطح منطقه و .... 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید و پخش آسفالت دستی و جدول گذاری در سطح منطقه یک - اجاره سالن ورزشی امیرالمومنین - اجاره زمین در بوستان ولایت جهت استقرار مجموعه ورزشی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه مطالعات و مخاسبه، طراحی و ساخت و نصب دو دستگاه عرشه و پله کان پل عابر پیاده - پروژه دیوار کشی املاک شهرداری در سطح شهر 1400/05/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20