مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
2701447 مناقصه تعمیر و نگهداری ایستگاه های پمپاژ - اصلاح تاسیسات آبرسانی - انجام آزمون میکروبی و شیمیایی - آبرسانی 1398/12/25 رجوع به آگهی
2701003 مناقصه تعمیر ونگهداری پمپاژ 1398/12/25 1399/01/07
2700866 مناقصه تجدید مناقصه آبرسانی سیار 1398/12/25 1399/01/07
2700864 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه آبرسانی سیارکنگاور-سنقر-صحنه-هرسین 1398/12/25 1399/01/07
2700862 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه آبرسانی سیار 1398/12/25 1399/01/07
2700860 مناقصه انجام آزمون میکروبی و شیمیایی 1398/12/25 1399/01/07
2700858 مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی 1398/12/25 1399/01/07
2700856 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اصلاح تاسیسات آبرسانی گیلانغرب 1398/12/25 1399/01/07
2700854 مناقصه تعمیر و نگهداری ایستگاه های پمپاژ 1398/12/25 1399/01/07
2700853 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری ایستگاه های پمپاژ ثلاث باباجانی و جوانرود 1398/12/25 1399/01/07
2700852 مناقصه تعمیر و نگهداری ایستگاه های پمپاژ 1398/12/25 1399/01/07
2700848 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری ایستگاه های پمپاژ 1398/12/25 1399/01/07
2700019 مناقصه آبرسانی سیار 1398/12/25 رجوع به آگهی
2697634 مناقصه تعمیر و نگهداری ایستگاه های پمپاژ - اصلاح تاسیسات آبرسانی - انجام آزمون میکروبی و شیمیایی - آبرسانی 1398/12/24 رجوع به آگهی
2697521 مناقصه آبرسانی سیار 1398/12/24 رجوع به آگهی
2680823 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه حفر چاه خیبر روانسر 1398/12/14 1398/12/26
2680820 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری 1398/12/14 1398/12/26
2680819 مناقصه تجدید مناقصه احداث مخزن 300 مترمکعبی با راه اندازی و اتصال به خط و نصب تاسیسات 1398/12/14 1398/12/26
2680818 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ درمران دالاهو 1398/12/14 1398/12/26
2680817 مناقصه برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ مجتمع 1398/12/14 1398/12/26
صفحه 1 از 51