مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور رفع سد معبر و جلوگیری از ساخت ساز غیر مجاز ـ بهره برداری از فضای تبلیغاتی سطح شهر 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری امور رفع سد معبر و امور پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز شهر 1397/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری امور رفع سد معبر و امور پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز شهر 1397/10/29 رجوع به آگهی
پروژه اصلاح جدول 1397/10/17 رجوع به آگهی
پروژه اصلاح جدول نهر بلوار جهت هدایت های آبهای سطحی شهر 1397/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری شهرداری (رفت و روب و جمع آوری زباله و نخاله سطح شهر) 1397/07/28 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی واگذاری امور خدمات شهری شهرداری تاکستان (رفت و روب و جمع آوری زباله و نخاله سطح شهر) 1397/07/22 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری (رفت و روب و جمع آوری زباله و نخاله سطح شهر) 1397/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری پیاده روسازی معابر سطح شهر 1397/06/03 رجوع به آگهی
پیاده روسازی معابر سطح شهر 1397/05/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 46