مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات 1397/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری تاسیسات الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی باشگاه 1392/11/13 1392/11/19
نگهداری تاسیسات الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی 1391/11/21 1391/11/28
واگذاری نگهداری تاسیسات الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی باشگاه 1390/08/23 1390/08/30
واگذاری مدیریت داخلی و تامین نیروی انسانی مجموعه ورزشی 1390/02/22 1390/02/29
نگهداری تاسیسات الکتریکی - الکترونیکی و مکانیکی 1389/07/17 1389/07/22
تهیه و طبخ غذا و همچنین امور مربوط به پذیرایی 1389/02/01 1389/02/16
واگذاری امور خدماتی و تنظیف این باشگاه 1388/03/14 1388/04/02
واگذاری تهیه و طبخ غذ 1387/11/23 1387/12/08
واگذاری تهیه و طبخ غذا 1387/10/28 1387/11/13
صفحه 1 از 2