مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، حمل، زیرسازی و نصب دیوار بتنی پیش ساخته به منظور محصور نمودن محوطه پست برق شهرها 1397/10/29 1397/11/13
انجام عملیات اجرایی اورهال ترانسفورماتور و راکتور انتقال 1397/10/23 1397/10/29
انجام عملیات اجرایی اورهال ترانسفورماتور و راکتور انتقال 1397/10/18 1397/10/29
انجام خدمات اجرایی اورهال توانسفورماتور و راکتور انتقال 1397/10/18 1397/10/18
انجام خدمات اداری و خدمات اپراتوری ایستگاه های نواحی تحت پوشش شرکت 1397/09/17 1397/09/24
واگذاری انجام خدمات عمومی و عملیات اجرایی و انجام خدمات اپراتوری 1397/09/12 1397/09/17
فراخوان انجام خدمات عمومی شرکت 1397/09/06 1397/09/17
انجام خدمات عمومی ـ انجام عملیات اجرایی ـ انجام خدمات اپراتوری 1397/09/06 رجوع به آگهی
انجام خدمات تأمین خودرو 1397/07/15 1397/07/18
ارزیابی کیفی توان نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری تحت پوشش شرکت 1397/07/02 1397/07/07
صفحه 1 از 86