مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5983078 مناقصه واگذاری - طراحی ، تامین تجهیزات و انجام عملیات نصب و تست و راه اندازی مربوط به توسعه پست های فوق توزیع شرکت - احداث پست 400/230 و 400/63 کیلوولت GIS 1401/09/05 1401/09/10
5981599 مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1401/09/05 1401/09/10
5969385 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1401/08/30 1401/09/10
5969325 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1401/08/30 1401/09/10
5961497 مناقصه احداث پست 400/230 و 400/63 کیلوولت gis 1401/08/28 1401/09/10
5958989 مناقصه تامین تجهیزات مورد نیاز و انجام عملیات اجرایی توسعه پست 63/20 کیلوولت 1401/08/28 1401/09/03
5958758 مناقصه خرید یراق آلات سیم هادی و محافظ خط 230 کیلوولت - خرید مقره سرامیکی 120 کیلو نیوتن خط 230 کیلوولت 1401/08/28 1401/08/26
5954980 مناقصه واگذاری طراحی ، تامین تجهیزات و انجام عملیات نصب و تست و راه اندازی مربوط به توسعه پست ها-احداث پست 400/230 و 400/63 کیلوولت GIS 1401/08/25 1401/09/10
5946380 مناقصه تأمین تجهیزات مورد نیاز و انجام عملیات اجرایی توسعه پست 63/20کیلوولت 1401/08/23 1401/09/03
5946158 مناقصه تامین تجهیزات مورد نیاز و انجام عملیات اجرایی توسعه پست 63/20 کیلوولت 1401/08/23 1401/09/03
5945652 مناقصه تامین تجهیزات مورد نیاز و انجام عملیات اجرایی توسعه پست 63/20 کیلوولت 1401/08/23 1401/09/08
5944691 مناقصه خرید یراق آلات سیم هادی و محافظ خط 230 کیلوولت - خرید مقره سرامیکی 120 کیلو نیوتن خط 230 کیلوولت 1401/08/23 1401/08/26
5944257 مناقصه تامین تجهیزات مورد نیاز و انجام عملیات اجرایی توسعه پست63/20کیلو ولت 1401/08/23 1401/09/03
5935982 مناقصه خرید تجهیزات و احداث کامل خط 400 کیلوولت دو مداره 1401/08/21 1401/08/26
5913292 مناقصه سرمایه گذاری در احداث مولدهای مقیاس کوچک در ساختگاه 1401/08/14 رجوع به آگهی
5913001 مناقصه سرمایه گذاری در احداث مولدهای مقیاس کوچک 1401/08/14 رجوع به آگهی
5903456 مناقصه خرید تجهیزات و احداث کامل خط 400 کیلوولت دو مداره 1401/08/10 1401/08/26
5900495 مناقصه سرمایه گذاری در احداث مولدهای مقیاس کوچک در ساختگاه 1401/08/09 رجوع به آگهی
5897314 مناقصه سرمایه گذاری در احداث مولد های مقیاس کوچک 1401/08/09 رجوع به آگهی
5795657 مناقصه خرید 955 عدد باتری 2 ولتی سرب اسیدی 1401/07/23 1401/07/28
صفحه 1 از 64