مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه های پیمانکاری 1393/08/01 1393/08/10
واگذاری اجرای پروژه دادسرای عمومی و انقلاب 1390/04/30 1390/05/05
واگذاری اجرای کارهای دادسرای عمومی و انقلاب 1390/04/23 1390/04/29
واگذاری انجام امور خدماتی به صورت حجمی 1390/03/07 رجوع به آگهی
انجام امور خدماتی دادگستری 1389/02/11 1389/02/26
واگذاری اجرای عملیات محوطه سازی 1388/04/21 1388/05/06
واگذاری انجام امور خدماتی دادگستری 1388/02/20 1388/02/28
اجرای عملیات ساختمان دادگستری کرگانرود 1386/11/27 1386/12/12
اجرای عملیات ساختمان دادگستری کرگانرود 1386/11/13 1386/12/01
صفحه 1 از 1