مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید توربو شارژ اتوبوس 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه انجام کامل خدمات بازسازی تعداد ۴۵ دستگاه از ناوگان فرسوده سازمان 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تمامی خدمات و عملیات مربوط به بازسازی 45 دستگاه اتوبوس های شهری 1400/10/15 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بازسازی 45 دستگاه اتوبوس 1400/10/14 1400/10/29
مناقصه خرید انواع برد برای ناوگان سازمان 1400/09/01 1400/09/02
مناقصه حمل نفت گاز سوخت رسانی (سوخت گیری) و توزیع مایع 1400/08/27 1400/09/23
مناقصه خرید روغن آلات استاندارد 1400/08/26 1400/09/15
مناقصه عملیات اجرایی احداث یکدستگاه سایبان برای ایستگاه مسیر خط 3 بی آر تی 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه بابت قرارداد خدمات تعمیرات اتوبوسهای سازمانی 1400/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات شستشوی ناوگان سازمانی و تحت نظارت اتوبوسرانی 1400/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه بابت قرارداد خدمات تعمیرات اتوبوسهای سازمانی اتوبوسرانی 1400/05/09 1400/05/23
مناقصه واگذاری انجام کلیه امور خدمات نظافت و پذیرایی سازمان اتوبوسرانی شهرداری 1400/03/26 1400/04/13
مناقصه واگذاری کلیه خدمات نظافت و پذیرایی 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امور خدمات نظافت و پذیرایی 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کلیه خدمات نظافت و پذیرایی 1400/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی ساختمانها و پایانه ها 1400/03/03 1400/03/18
مناقصه واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی ساختمان ها و پایانه های سازمان 1400/03/03 1400/03/18
مناقصه واگذاری کلیه خدمات حفاظت فیزیکی ساختمانها و اماکن سازمان اتوبوسرانی 1400/03/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات ضدعفونی داخل ناوگان ( اتوبوس و مینی بوس بخش خصوصی و سازمانی) 1399/12/16 1399/12/26
مناقصه انجام خدمات ضدعفونی داخل ناوگان (اتوبوس و مینی بوس بخش خصوصی و سازمانی) 1399/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19