مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5984350 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ابنیه فنی(دیوار سنگ و ملاتی) 1401/09/05 1401/09/12
5984340 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیرگذر 1401/09/05 1401/09/12
5984009 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری سیستم روشنایی راههای استان 1401/09/05 1401/09/12
5983999 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی 1401/09/05 1401/09/12
5983995 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان 1401/09/05 1401/09/12
5963040 مناقصه بهسازی و آسفالت - احداث تعمیر و مرمت دیوار و ابنیه فنی - احداث دیوار ضامن بتنی و. 1401/08/29 1401/08/28
5961317 مناقصه تعویض گاردریل محور با حفاظ بتنی 1401/08/28 1401/09/05
5959170 مناقصه بهسازی و آسفالت -احداث تعمیر و مرمت دیوار و ابنیه فنی محور -احداث دیوار ضامن بتنی محدوده پارک-لکه گیری هندسی و آسفالت محور 1401/08/28 رجوع به آگهی
5955943 مناقصه بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های عابر پیاده و بهره برداری 1401/08/25 رجوع به آگهی
5942174 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت سه راهی 1401/08/22 1401/08/28
5942111 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث، تعمیر و مرمت دیوار و ابنیه فنی محور 1401/08/22 1401/08/28
5942110 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار ضامن بتنی محدوده پارک 1401/08/22 1401/08/28
5942108 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی و آسفالت محور 1401/08/22 1401/08/28
5942106 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار سنگی و زهکش محور 1401/08/22 1401/08/28
5942105 مناقصه تهیه و اجرای خط کشی محورهای اصلی و شریانی با رنگ گرم ترافیکی 1401/08/22 1401/08/28
5931996 مناقصه احداث دوربرگردان 1401/08/18 1401/08/25
5931991 مناقصه اجرای آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محورها 1401/08/18 1401/08/25
5924052 مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه ژنراتور ساختمان -احداث سیستم روشنایی- احداث و مرمت گارد بلوک سنگی محور - تعمیر، مرمت و احداث ابنیه فنی محور - تکمیل تعریض و بهسازی محور 1401/08/17 1401/08/18
5919848 مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه ژنراتور ساختمان -احداث سیستم روشنایی-احداث و مرمت گارد 1401/08/16 1401/08/18
5904913 مناقصه تعمیر، مرمت و احداث ابنیه فنی محور 1401/08/10 1401/08/18
صفحه 1 از 91