مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری فضای سبز منطقه (دو) 1399/10/09 1399/10/14
تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه ها 1399/10/09 1399/10/14
اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و.. جهت بسترسازی و احداث فضای سبز 1399/10/09 1399/10/10
خرید ۷۸/۸8۸ متر لوله پلی اتیلن 1399/10/09 1399/10/14
تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری معابر و ابنیه ها 1399/10/08 1399/10/14
واگذاری تهیه مصالح واجری عملیات بهسازی ولکه گیری معابر و ابنیه های سطح جزیره 1399/10/08 1399/10/14
نگهداری فضای سبز منطقه (دو) 1399/10/08 1399/10/14
تمدید آگهی اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و.. جهت بسترسازی و احداث فضای سبز 1399/10/08 1399/10/10
خرید ۷۸/۸8۸ متر لوله پلی اتیلن در سایزهای متفاوت 1399/10/08 1399/10/14
تهیه مصالح و اجرای عملیات روشنایی پیست دوچرخه و عملیات متفرقه روشنایی معابر 1399/09/29 1399/10/03
صفحه 1 از 29