مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان خوابگاه نیروی دریایی 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان خوابگاه 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه تهیه سم، طعمه مسموم و اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه تهیه سم، طعمه مسموم و اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه انجام امور خدمات شهری 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات شهری 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات شهری 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و احداث دو واحد ساختمان سرایداری در مدارس و یک واحد آموزشی چهار کلاسه در مدرسه 1400/07/04 1400/07/11
مناقصه تهیه مصالح و احداث دو واحد ساختمان سرایداری در مدارس و یک واحد آموزشی چهار کلاسه در مدرسه 1400/07/03 1400/07/11
مناقصه خرید گلهای فصلی 1400/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید گلهای فصلی اطلسی F1 و کلانکوآ، گود پیت موس و بذر گل های فصلی جهت کاشت و استفاده در جزیره 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار - ساماندهی موتورهای شارژی شامل شماره گذاری ( حک شماره بدنه و اختصاص شماره پلاک) و ثبت اطلاعات در سامانه به شرکت واجد شرایط 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح، زیرسازی، تهیه و حمل و اجرای کفپوش دوومیدانے تارتان از نوع فول و پیست دو و میدانے مجموعه ورزشے المپیک 1400/04/05 1400/04/09
مناقصه اصلاح، زیرسازی، تهیه و حمل و اجرای کفپوش دوومیدانے تارتان از نوع فول و پیست دو و میدانے مجموعه ورزشے 1400/04/03 1400/04/09
مناقصه اصلاح، زیرسازی، تهیه و حمل و اجرای کفپوش دوومیدانے 1400/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح، زیرسازی، تهیه و حمل و اجرای کفپوش دوومیدانے 1400/03/09 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده روسازی 1400/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده روسازی 1400/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و لکه گیری معابر جزیره 1400/03/03 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و لکه گیری معابر 1400/03/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17