کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397874 مناقصه واگذاری و مقاوم سازی پل عابر پیاده روستای چاه اسماعیل و ساخت، نصب و بهره برداری از تابلوی استان هرمزگان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7394571 مناقصه بازسازی کامل و راه اندازی چهار دستگاه ماشین آلات سنگین استان هرمزگان 1402/09/12 1402/09/23
7393690 مناقصه واگذاری و مقاوم سازی پل عابر پیاده روستای چاه اسماعیل و ساخت، نصب و بهره برداری از تابلوی آن استان هرمزگان 1402/09/11 1402/09/18
7386239 مناقصه اجرای خط کشی راههای روستایی استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/16
7386215 مناقصه واگذاری عملیات رفع نقطه حادثه خیز پیچ ها و سه راهی استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/16
7386181 مناقصه عملیات رفع نقطع حادثه خیز پیچ ها استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/16
7386180 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات رفع نقطه حادثه خیز و اصلاح هندسی سه راهی کهورستان و سه راهی روییدر استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/16
7386177 مناقصه اجرای خط کشی راههای روستایی سطح استان هرمزگان استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/16
7386169 مناقصه تکمیل محور استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/16
7384916 مناقصه واگذاری تکمیل محور استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/16
7383301 مناقصه عملیات رفع نقطه حادثه خیز و اصلاح هندسی سه راهی استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/16
7381613 مناقصه واگذاری عملیات رفع نقطه حادثه خیز پیچ ها استان هرمزگان 1402/09/07 1402/09/16
7381401 مناقصه اجرای خط کشی راههای روستایی استان هرمزگان 1402/09/07 1402/09/16
7380636 مناقصه واگذاری احداث راه روستایی استان هرمزگان 1402/09/07 1402/09/13
7380531 مناقصه زیرسازی و آسفالت راه های روستایی استان هرمزگان 1402/09/07 1402/09/13
7379875 مناقصه واگذاری تکمیل محور استان هرمزگان 1402/09/07 1402/09/16
7379712 مناقصه عملیات رفع نقطه حادثه خیز و اصلاح هندسی استان هرمزگان 1402/09/07 1402/09/16
7377835 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی شهرستان میناب(بندرزرک-کرباسی ،کولغ کاشی و تنبک،گوسمند فازدوم...) استان هرمزگان 1402/09/06 1402/09/13
7377833 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی استان هرمزگان 1402/09/06 1402/09/13
7377832 مناقصه زیرسازی و آسفالت راههای روستایی شهرستان استان هرمزگان 1402/09/06 1402/09/13
صفحه 1 از 153