مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5987070 مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای حفاظ بتنی مفصلی محور 1401/09/06 1401/09/12
5983988 مناقصه واگذاری انجام پروژه ها را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط 1401/09/05 1401/09/12
5983050 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید رنگ سرد ترافیکی و تینر 1401/09/05 1401/09/12
5983048 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید رنگ سرد ترافیکی و تینر 1401/09/05 1401/09/12
5983046 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید رنگ سرد ترافیکی و تینر 1401/09/05 1401/09/12
5958417 مناقصه احداث پاسگاه 1401/08/28 1401/08/30
5956227 مناقصه انجام پروژه ( احداث پاسگاه) 1401/08/26 1401/08/30
5953926 مناقصه احداث پاسگاه پلیس راه 1401/08/25 1401/08/30
5922272 مناقصه زیرسازی و آسفالت 1401/08/16 1401/08/22
5916851 مناقصه انجام پروژه ها 1401/08/15 1401/08/22
5916534 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیرگذر 1401/08/15 1401/08/22
5916288 مناقصه احداث حفاظ بتنی مفصلی میانی بزرگراه 1401/08/15 1401/08/22
5915964 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/08/15 1401/08/22
5915958 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی ابنیه 1401/08/15 1401/08/22
5915956 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ابنیه فنی محورهای 1401/08/15 1401/08/22
5915954 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/08/15 1401/08/22
5915953 مناقصه عمومی یک مرحله ای ماسه آسفالت و روکش محور 1401/08/15 1401/08/22
5915952 مناقصه عمومی یک مرحله ای ماسه آسفالت و روکش محور 1401/08/15 1401/08/22
5915951 مناقصه تعریض آسفالت 1401/08/15 1401/08/22
5915949 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی محور 1401/08/15 1401/08/22
صفحه 1 از 61