کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7407407 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت استان مرکزی 1402/09/15 1402/09/22
7407399 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش محور استان مرکزی 1402/09/15 1402/09/22
7407394 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش محور استان مرکزی 1402/09/15 1402/09/22
7388339 مناقصه انجام پروژه ها استان مرکزی 1402/09/09 1402/09/14
7385721 مناقصه انجام پروژه ها استان مرکزی 1402/09/08 1402/09/14
7383790 مناقصه انجام پروژه ها استان مرکزی 1402/09/08 1402/09/11
7381291 مناقصه انجام پروژه ها استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/11
7378967 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری ، درزگیری و آسفالت لایه نازک آزادراه ساوه –تهران استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/14
7378684 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای درزگیری و میکروسرفیسینگ محور اراک – راهجرد استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/14
7378513 مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور های استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/14
7378512 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محورهای استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/14
7378507 مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محورهای شهرستان تفرش استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/14
7378504 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش محور زیرآب شهرستان محلات استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/14
7378502 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محورهای روستایی شهرستان شازند استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/14
7373236 مناقصه انجام پروژه ها استان مرکزی 1402/09/05 1402/09/07
7367306 مناقصه انجام پروژه ها استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/07
7365596 مناقصه زیرسازی دهنمک – سهل آباد --جمالکه--خشدون- عباس آباد --مرادآباد –کارچان اراک استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/11
7365517 مناقصه زیرسازی و آسفالت ثمردشت – بکلیک ، کوره – قره جاقیه ، فریسمانه – وایمند و فلوجرد تفرش استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/11
7365387 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و تعریض محور استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/11
7365373 مناقصه زیرسازی و آسفالت ها استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/11
صفحه 1 از 73