مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5991272 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای حفاظ فلزی(گاردریل دو موج)در محورها 1401/09/07 1401/09/14
5989296 مناقصه تهیه و اجرای حفاظ فلزی گاردریل دو موج در محور- اجرای روکش اسفالت محور 1401/09/07 1401/09/14
5983673 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت راه های فرعی منتهی به شهرستان 1401/09/05 1401/09/12
5981350 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری و درز گیری و روکش آسفالت محور 1401/09/05 1401/09/12
5981294 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و چهارخطه نمودن قطعه 1401/09/05 1401/09/12
5981093 مناقصه طرح جامع پایانه مرزی -فاز یک (محوطه و ساختمان) 1401/09/05 1401/09/10
5979259 مناقصه بهسازی و چهار خطه نمودن قطعه دو - لکه گیری و درزگیری و روکش آسفالت - اجرای روکش آسفالت 1401/09/03 1401/09/12
5962124 مناقصه اجرای روکش آسفالت محور 1401/08/28 1401/09/05
5961236 مناقصه روکش آسفالت محور 1401/08/28 1401/09/05
5955737 مناقصه احداث سیستم روشنایی 1401/08/25 1401/09/02
5950974 مناقصه اجرای شیار و نوار لرزاننده طولی و عرضی در راهها 1401/08/24 1401/09/01
5947424 مناقصه تهیه و اجرای سیستم روشنایی دوربرگردان های جاده 1401/08/23 1401/08/30
5943105 مناقصه تهیه و اجرای سیستم روشنایی دوربرگردان ها 1401/08/22 1401/08/30
5931100 مناقصه (محوطه و ساختمان) 1401/08/18 1401/08/26
5927855 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تعریض و بهسازی باند جنوبی محور 1401/08/17 1401/08/24
5922873 مناقصه اجرای حفاظ فلزی (گاردریل دوموج) در محورهای حوزه استحفاظی 1401/08/16 1401/08/23
5922663 مناقصه تکمیل باقیمانده عملیات احداث محور 1401/08/16 1401/08/23
5915170 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات جاری ابنیه فنی و پل های منطقه شمال و شرق راهها 1401/08/14 1401/08/21
5915129 مناقصه تعمیرات جاری ابنیه فنی و پل های منطقه 1401/08/14 1401/08/21
5899877 مناقصه تهیه و اجرای حفاظ بتنی بلوک مفصلی (نیوجرسی مفصلی) بر روی پلهای کمر بندی 1401/08/09 1401/08/16
صفحه 1 از 75