مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5996615 مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی 1401/09/08 1401/09/14
5996574 مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی در محورهای منتهی به مرز 1401/09/08 1401/09/13
5991661 مناقصه تهیه و حمل آسفالت سرد کیسه ای 1401/09/07 1401/09/12
5991459 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/09/07 1401/09/12
5990276 مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی در محور 1401/09/07 1401/09/12
5990221 مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی 1401/09/07 1401/09/12
5989763 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/09/07 1401/09/12
5989743 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت 1401/09/07 1401/09/12
5987077 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و حمل آسفالت سرد کیسه ای برای شهرستانهای 1401/09/06 1401/09/12
5987008 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/09/06 1401/09/12
5987003 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/09/06 1401/09/12
5981084 مناقصه مرمت و بهسازی سالن های مسافری و تجاری ، مستحدثات جانبی با محوطه در پایانه مرزی 1401/09/05 1401/09/10
5980987 مناقصه مرمت و بهسازی سالن های مسافری و تجاری مستحدثات جانبی 1401/09/05 1401/09/09
5979319 مناقصه اجرای فنس کشی در محدوده الحاقی به مرز و آماده سازی زمین ایکس ری در خارج از سردرب شرقی 1401/09/03 1401/09/09
5977233 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی 1401/09/02 1401/09/09
5976691 مناقصه اجرای فنس کشی در محدوده الحاقی به مرز و آماده سازی زمین ایکس ری در خارج از سردرب شرقی پایانه مرزی 1401/09/02 1401/09/09
5966733 مناقصه احداث دیوار پیش ساخته 1401/08/30 1401/09/03
5966706 مناقصه واگذاری روکش آسفالت محور 1401/08/30 1401/09/02
5958536 مناقصه احداث دیوار پیش ساخته بازارچه مرزی 1401/08/28 1401/09/03
5953932 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روکش آسفالت محور 1401/08/25 1401/09/02
صفحه 1 از 114