کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406374 مناقصه واگذاری تهیه، نصب و اجرای 9 عدد برج نوری به همراه متعلقات در پایانه مرزی استان آذربایجان غربی 1402/09/14 1402/09/16
7405983 مناقصه واگذاری احداث زیرگذر استان آذربایجان غربی 1402/09/14 1402/09/16
7404146 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پارکینگ انتظار پاسگاه پلیس راه شاهین دژ-تکاب استان آذربایجان غربی 1402/09/14 1402/09/19
7404139 مناقصه احداث دیوار محوطه و ساختمان نگهبانی و تعمیر و مرمت ساختمان اصلی و جانبی شهرستان استان آذربایجان غربی 1402/09/14 1402/09/19
7401628 مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی استان آذربایجان غربی 1402/09/13 1402/09/15
7401269 مناقصه واگذاری عملیات مرمت و بهسازی پایانه بار اعم از شبکه برق و روشنایی محوطه همراه با اجرای حصار کشی محوطه پارکینگ استان آذربایجان غربی 1402/09/13 1402/09/15
7401081 مناقصه پشتیبانی و نگهداری 114 سامانه تردد شماری سطح استان استان آذربایجان غربی 1402/09/13 1402/09/15
7399849 مناقصه واگذاری خدمات نظارت بر پروژه تعریض و بهسازی محور استان آذربایجان غربی 1402/09/13 1402/09/16
7397746 مناقصه تهیه، نصب و اجرای 9 عدد برج نوری به همراه متعلقات در پایانه مرزی استان آذربایجان غربی 1402/09/12 1402/09/16
7397742 مناقصه بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت محور استان آذربایجان غربی 1402/09/12 1402/09/16
7397737 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی پیرولی باغی-غوث آباد-دوه شهری استان آذربایجان غربی 1402/09/12 1402/09/18
7395384 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث زیرگذر استان آذربایجان غربی 1402/09/12 1402/09/16
7393441 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مرمت و بهسازی کف سازی بتنی محوطه پایانه مرزی استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/15
7392834 مناقصه واگذاری تعریض و بهسازی محور استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/11
7392547 مناقصه واگذاری عملیات مرمت و بهسازی پایانه بار اعم از شبکه برق و روشنایی محوطه همراه با اجرای حصار کشی محوطه پارکینگ استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/11
7392367 مناقصه خدمات نظارت بر پروژه تعریض و بهسازی محور ارومیه - سلماس - محدوده آغ زیارت - تمر (شهرستان سلماس) استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/16
7391867 مناقصه واگذاری تعریض و بهسازی محور استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/11
7391856 مناقصه واگذاری تعریض و بهسازی محور استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/11
7391802 مناقصه تعریض و بهسازی محور استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/11
7391301 مناقصه پشتیبانی و نگهداری 114 سامانه ترددشماری سطح استان آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/15
صفحه 1 از 156