مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت 1398/09/26 1398/10/05
تجدید مناقصه تکمیل بهسازی راه روستایی 1398/09/24 1398/09/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی 1398/09/24 1398/09/28
تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی --- تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی 1398/09/19 1398/09/24
تعریض پل -- تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی بتنی قطعات 3 و 4 محور 1398/09/17 1398/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض پل 1398/09/16 1398/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی بتنی قطعات 3 و 4 محور 1398/09/16 1398/09/21
واگذاری تکمیل بهسازی آسفالت راه روستایی 1398/09/12 1398/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی 1398/09/10 1398/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی زنگکان شهرستان ارومیه 1398/09/10 1398/09/16
صفحه 5 از 76