مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی اردوشاهی ، تکیه و ترمنی شهرستان ارومیه 1399/07/05
تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی - لکه گیری- و روکش آسفالت محور - بهسازی و آسفالت راه روستایی 1399/06/29 1399/07/01
لکه گیری و روکش آسفالت محورهای روستایی - بهسازی و آسفالت راه روستایی 1399/06/27 1399/06/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و وکش آسفالت محور نقده - پیرانشهر 1399/07/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی سعدل، نبی کندی، قرخ بلاغ، عباسکندی - ببه جیک... 1399/07/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی ماته خرپه - شناتال - کهریز ش... 1399/07/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه آسفالت راههای روستایی آده - برنج آباد ارومیه 1399/06/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی حاجی آباد - قازانلو شهرستان شاهیند... 1399/06/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی الند شهرستان خوی بطول 10 کیلومتر 1399/06/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور های روستایی ریگ آباد - سرای ملک -... 1399/06/29
صفحه 7 از 118