مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تکمیل راه روستایی پتکلو شهرستان میاندوآب 1398/08/29 1398/09/04
تعمیر، مرمت و بهسازی ابنیه و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پاسگاههای ثابت و سیار پلیس راه استان 1398/08/29 رجوع به آگهی
تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی 1398/08/25 1398/08/26
تجدید مناقصه تعمیر ، مرمت و بهسازی ابنیه و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پاسگاهای ثابت و سیار پلیس... 1398/08/25 1398/08/30
تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی 1398/08/25 1398/08/26
روکش آسفالت ـ لکه گیری و روکش آسفالت 1398/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی گرده سور شهرستان پیرانشهر 1398/08/25 1398/08/28
تجدید مناقصه بهسازی، لکه گیری آسفالت محور 1398/08/25 1398/08/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی بیگ کندی - پیر احمد کندی شهر... 1398/08/25 1398/08/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی 1398/08/22 1398/08/26
صفحه 8 از 76