مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور میاندوآب - شاهین دژ ( احد آباد - حسین آباد - مح... 1399/06/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی حسیشه - گرماویچ شهرستان سلماس 1399/06/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تکمیل پل راه روستایی دوستان شهرستان سلماس 1399/06/25
نگهداری محورهای مواصلاتی 1399/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری محورهای مواصلاتی استان 1399/06/25
تکمیل بهسازی راه روستایی - بهسازی و آسفالت راه روستایی - تکمیل آسفالت راه روستایی 1399/06/18 رجوع به آگهی
لکه گیری حوزه استحفاظی - تهیه مصالح و اجرای درزگیری پلیمری و سیل کت امولسیونی - لکه گیری و روکش آسفا... 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری بهسازی و آسفالت قسمتی از راه روستایی و بهسازی و آسفالت راههای روستایی و تکمیل بهسازی و آسفال... 1399/06/17 رجوع به آگهی
بهسازی و آسفالت و تکمیل راه روستایی 1399/06/17 1399/06/19
لکه گیری و روکش آسفالت 1399/06/17 1399/06/19
صفحه 9 از 118