مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی خط کشی قطعات 3 و 4 محور 1398/07/17 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی بتنی قطعات 3 و 4 محور سلماس - خوی 1398/07/17 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی آسفالت راه روستایی کاموس - پیه جیک - شریف الدین شهرستان نقده 1398/07/17 1398/07/28
خرید رنگ سرد ترافیکی و حلال آن به همراه گلاسپید مورد نیاز 1398/07/17 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی 1398/07/17 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی آسفالت راه روستایی 1398/07/17 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی آسفالت راه روستایی گوی آغاج شهرستان تکاب 1398/07/17 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی آسفالت راه روستایی چهارطاق شهرستان تکاب 1398/07/17 1398/07/28
تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی بتنی قطعات 3 و 4 محور - عملیات اجرایی خط کشی قطعات 3 و 4 محور -خرید تابلو و... 1398/07/17 1398/07/28
ساماندهی تقاطع - تکمیل راه روستایی - تهیه و نصب گاردریل 1398/07/17 1398/07/25
صفحه 9 از 67