مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه زیرسازی و آسفالت راه روستایی - آسفالت راه روستای - تهیه تابلو اطلاعاتی سطح راه های استان - احداث زیرگذر کشتارگاه شهرستان 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زیرگذر کشتارگاه 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه تابلو اطلاعاتی سطح راههای استان 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه احداث زیرسازی وآسفالت راههای روستایی آب 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه احداث آسفالت محور روستایی 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه احداث زیرسازی و آسفالت محور روستایی 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه احداث زیرسازی و آسفالت راههای روستایی 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه زیرسازی و آسفالت راه روستایی - آسفالت راه روستای - تهیه تابلو اطلاعاتی سطح راه های استان - احداث زیرگذر کشتارگاه شهرستان 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستا - آسفالت راه روستا 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه تهیه پایه گاردریل، ضربه گیر، سرسپری و پیچ مهره 1400/10/08 1400/10/13
مناقصه تهیه پایه گاردریل، ضربه گیر، سرسپری و پیچ و مهره 1400/10/07 1400/10/13
مناقصه تهیه و حمل لوله های بتن مسلح قطر 1000 و 1800 میلیمتر محور امامزاده 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و حمل لوله های بتن مسلح قطر 1000 و 1800 میلی متر محور امام زاده محمد بن حسن (ع) شهرستان الیگودرز (مرحله دوم) 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه تهیه و حمل لوله های بتن مسلح قطر 1000 و 1800 میلیمتر 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه - خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری ۶ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور آزادراه - - بازسازی ابنیه فنی- - خرید لاستیک ماشین آلات (اوراق)- - احداث تکمیل راههای دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه خرید،نصب ،راه اندازی بهره برداری و نگهداری تعداد 6 سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور آزادراه 1400/10/01 1400/10/05
صفحه 1 از 30