مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
استیجاری تعداد بیست دستگاه خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری 1398/09/11 رجوع به آگهی
بکارگیری تعداد 20 دستگاه خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری 1398/09/07 رجوع به آگهی
بکارگیری تعداد 20 دستگاه خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری 1398/08/21 رجوع به آگهی
به کارگیری به صورت استیجاری 24 دستگاه خودرو برای سرویس دهی امور جاری شهرداری 1398/08/18 رجوع به آگهی
بکارگیری خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری 1398/08/14 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی احداث مسیر دسترسی به واحد موتوری 1398/07/10 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی احداث مسیر دسترسی به واحد موتوری و پارکینگ اتوبوسرانی و معابر 1398/07/03 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی احداث مسیر دسترسی به واحد موتوری شهرداری و پارکینگ اتوبوسرانی و معابر محله 1398/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی ساماندهی کندرو 1398/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی ساماندهی کندرو 1398/06/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 100