مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه به کارگیری خودرو سواری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری و واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر در خطوط اتوبوس 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه به کارگیری تعداد 30 دستگاه خودرو سواری مدل 97 به بالا را برای سرویس دهی امور جاری به مدت یک سال به صورت استیجاری 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری و واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر در خطوط اتوبوس 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تعریض یک محور خیابان 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات رنگ آمیزی جداول سطح شهر 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات رنگ آمیزی جداول سطح شهر 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تعریض یک محور خیابان 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تعریض یک محور خیابان 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات رنگ آمیزی جداول سطح شهر 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پیاده روسازی معابر 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پیاده روسازی معابر 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری و واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر در خطوط اتوبوس 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری و واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر در خطوط اتوبوس 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری و واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر در خطوط اتوبوس با 17 دستگاه اتوبوس ملکی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری و واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری و واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری و واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری و واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر با 17 دستگاه اتوبوس ملکی 1400/07/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 63