مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5984908 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی هدایت و اصلاح مسیر دفع آبهای سطحی با اولویت محله های نظامی ، صیاد شیرازی و امام حسین(ع) 1401/09/05 1401/09/17
5972868 مناقصه حمل و پخش قیر و امولسیون و پخت و اجرای آسفالت 1401/09/01 1401/09/10
5970592 مناقصه فراخوان ،تهیه حمل و پخش قیر محلول یا امولسیون به همراه پخت و اجرای آسفالت 1401/09/01 1401/09/10
5970488 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل و پخش قیر محلول یا امولسیون به همراه پخت و اجرای آسفالت 1401/09/01 1401/09/10
5960135 مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک 1401/08/28 1401/09/03
5959952 مناقصه عملیات اجرایی تعریض خیابان 1401/08/28 1401/09/03
5959951 مناقصه فراخوان عملیات اجرایی تعریض باند غربی 1401/08/28 1401/09/03
5945754 مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه شمال 1401/08/23 1401/09/03
5945753 مناقصه نگهداری فضای سبز 1401/08/23 1401/09/03
5937654 مناقصه فراخوان عملیات اجرایی تعریض خیابان 1401/08/21 1401/09/30
5937158 مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک 1401/08/21 1401/09/03
5936941 مناقصه فراخوان عملیات اجرایی تعریض باند غربی 1401/08/21 1401/09/03
5933070 مناقصه عملیات اجرایی تعریض خیابان 1401/08/19 1401/09/03
5932201 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تعریض خیابان 1401/08/18 1401/09/03
5932167 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تعریض باند غربی خیابان 1401/08/18 1401/09/03
5932157 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث پارک محله ای 1401/08/18 1401/09/03
5921014 مناقصه نگهداری فضای سبز 1401/08/16 1401/09/03
5921013 مناقصه نگهداری فضای سبز 1401/08/16 1401/09/03
5914236 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز 1401/08/14 1401/09/03
5913880 مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز 1401/08/14 1401/09/03
صفحه 1 از 74