کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406874 مناقصه واگذاری اجاره امتیاز حمل متوفیات استان اصفهان 1402/09/14 1402/09/15
7401588 مناقصه فراخوان ساخت و نصب پلاک کد پستی ده رقمی و پلاک QR استان اصفهان 1402/09/13 1402/09/16
7376879 مناقصه ساخت و نصب پلاک کد پستی ده رقمی و پلاک QR استان اصفهان 1402/09/06 1402/09/16
7368616 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهنگام سازی ساخت و نصب پلاک کد پستی ده رقمی و پلاک QR شهرداری کد دار استان اصفهان 1402/09/04 1402/09/16
7357641 مناقصه کرایه ماشین آلات (استیجاری) استان اصفهان 1402/08/30 1402/09/02
7355018 مناقصه کرایه لودر بیل مکانیکی بیل بهکو کامیون ده تن تراکتور بیل دار استان اصفهان 1402/08/30 1402/09/02
7304631 مناقصه رستوران استان اصفهان 1402/08/23 رجوع به آگهی
7304080 مناقصه احداث پل عابر پیاده سه راه استان اصفهان 1402/08/23 1402/08/28
7303956 مناقصه کرایه ماشین آلات (استیجاری) استان اصفهان 1402/08/23 1402/09/02
7302382 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث پل عابر پیاده سه راه فردوسی استان اصفهان 1402/08/23 1402/08/28
7301652 مناقصه عملیات اجرایی احداث زمین چمن مصنوعی استان اصفهان 1402/08/23 1402/08/25
7279912 مناقصه عملیات اجرایی احداث زمین چمن مصنوعی استان اصفهان 1402/08/16 1402/08/25
7279625 مناقصه احداث پل عابر پیاده استان اصفهان 1402/08/16 1402/08/28
7275351 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث زمین چمن مصنوعی استان اصفهان 1402/08/15 1402/08/25
7275334 مناقصه خرید خاک زراعی مرغوب استان اصفهان 1402/08/15 1402/08/18
7263073 مناقصه امتیاز حمل متوفیات استان اصفهان 1402/08/11 1402/08/18
7256479 مناقصه واگذاری حمل متوفیات به مدت 36 ماه استان اصفهان 1402/08/09 رجوع به آگهی
7250392 مناقصه خرید خاک زراعی مرغوب استان اصفهان 1402/08/08 1402/08/18
7240042 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خاک زراعی مرغوب استان اصفهان 1402/08/06 1402/08/18
7236992 مناقصه کرایه ماشین آلات (استیجاری) استان اصفهان 1402/08/04 1402/08/04
صفحه 1 از 90