مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام امور خدماتی تنظیف و نگهداری 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه واگذاری لکه گیری موضعی محور- لکه گیری و روکش آسفالت محور- بهسازی و شن ریزی راه روستایی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه تکمیل احداث راه روستایی 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و بهسازی کنار گذر 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه بهسازی راه روستایی 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی همو شهرستان کلیبر 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و شن ریزی راه روستایی گلیزه شهرستان اهر 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و شن ریزی راه روستایی آغچه دیزج-خطب شهرستان مراغه 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه احداث راه روستایی 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب تابلوهای اطلاع رسانی مجتمع های خدماتی رفاهی در محورهای مواصلاتی استان آذربایجانشرقی 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و انجام عملیات خط کشی محورهای ارتباطی استان 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی چهاربرود شهرستان عجبشیر 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی جهیزدان- احمد آبادشهرستان سراب 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راههای روستایی 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم تهویه و مانیتورینگ تونل قافلانکوه (محور میانه- زنجان) 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی خطب- مولو شهرستان مراغه 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی شیخلر- دویج شهرستان میانه 1400/10/15 1400/10/23
صفحه 1 از 45