مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5996402 مناقصه تکمیل احداث راه روستایی - بهسازی راه روستایی - تعمیرات عرشه پل - تعریض و بهسازی محور 1401/09/08 1401/09/24
5987909 مناقصه تهیه و حمل و راه اندازی دیزل ژنراتور500کیلو وات 1401/09/06 1401/09/10
5986351 مناقصه تهیه و حمل و راه اندازی دیزل ژنراتور 500 کیلو وات 1401/09/06 1401/09/10
5983082 مناقصه تهیه و حمل و راه اندازی دیزل ژنراتور 500 کیلو وات 1401/09/05 1401/09/10
5983018 مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح - تکمیل عملیات ایمن سازی و اجرای واریانت گردنه 1401/09/05 1401/09/10
5982931 مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح - تکمیل عملیات ایمن سازی و اجرای واریانت گردنه 1401/09/05 1401/09/10
5976694 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث تقاطع غیرهمسطح 1401/09/02 1401/09/10
5976645 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث تقاطع غیرهمسطح 1401/09/02 1401/09/10
5976547 مناقصه تکمیل عملیات ایمن سازی و اجرای واریانت گردنه 1401/09/02 1401/09/10
5960107 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور - بهسازی راه روستایی - احداث راه روستایی 1401/08/28 1401/09/03
5956863 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/08/26 1401/09/03
5956852 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/08/26 1401/09/03
5956851 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/08/26 1401/09/03
5956850 مناقصه بهسازی راه روستایی 1401/08/26 1401/09/03
5956847 مناقصه احداث راه روستایی 1401/08/26 1401/09/03
5956846 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی 1401/08/26 1401/09/03
5956844 مناقصه تکمیل احداث راه روستایی 1401/08/26 1401/09/03
5956842 مناقصه بهسازی و زیرسازی و روکش آسفالت محور 1401/08/26 1401/09/03
5956836 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات عرشه پل 1401/08/26 1401/09/03
5956835 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه و پل راه روستایی 1401/08/26 1401/09/03
صفحه 1 از 69