مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5987230 مناقصه احداث راهدارخانه 1401/09/06 1401/09/29
5972990 مناقصه احداث ساختمان رفاهی رانندگان 1401/09/01 1401/09/05
5970906 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان رفاهی رانندگان 1401/09/01 1401/09/05
5960594 مناقصه عملیات بهسازی و اجرای آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محور 1401/08/28 1401/09/02
5958933 مناقصه بهسازی و اجرای آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محور 1401/08/28 1401/09/02
5958725 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و اجرای آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محور 1401/08/28 1401/09/02
5958721 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و اجرای آسفالت سرد محور 1401/08/28 1401/09/02
5926677 مناقصه عملیات احداث راه روستایی 1401/08/17 1401/08/22
5925898 مناقصه احداث راه روستایی 1401/08/17 1401/08/22
5924498 مناقصه عملیات احداث راه روستایی محور 1401/08/17 1401/08/22
5924492 مناقصه عملیات احداث راه روستایی 1401/08/17 1401/08/22
5921482 مناقصه پروژه عملیات تکمیلی پل محور - تکمیل احداث پل رودخانه - ادامه عملیات اجرایی راه - عملیات اجرای محور 1401/08/16 1401/08/18
5920531 مناقصه پروژه عملیات تکمیلی پل محور-عملیات تکمیلی احداث پل رودخانه-ادامه عملیات اجرایی راه 1401/08/16 1401/08/18
5920231 مناقصه تهیه و اجرای حفاظ بتنی بلوک مفصلی در حوزه استحفاظی 1401/08/16 1401/08/21
5920227 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و اجرای آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محور 1401/08/16 1401/08/21
5866770 مناقصه عملیات خرید، تامین قطعات، پشتیبانی، نگهداری، جمع آوری، پالایش و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شماری به سرور مرکزی 1401/08/05 1401/08/08
5841413 مناقصه عملیات بهسازی و اجرای آسفالت حفاظتی اسلاری سیل باند رفت و برگشت محور 1401/08/01 1401/08/05
5837670 مناقصه واگذاری عملیات بهسازی و اجرای آسفالت حفاظتی 1401/07/30 1401/08/05
5773865 مناقصه عملیات بهسازی و اجرای روکش آسفالت سرد محور کمربندی 1401/07/19 1401/07/23
5773862 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و اجرای روکش آسفالت سرد محور 1401/07/19 1401/07/23
صفحه 1 از 44