کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7395739 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه شامل: پروژه احداث ساختمان اداری استان سیستان و بلوچستان 1402/09/12 1402/09/15
7394393 مناقصه خرید و نصب تابلو جان پناه پل کامپوزیتی با پایه در محورهای مواصلاتی استان استان سیستان و بلوچستان 1402/09/12 1402/09/16
7381161 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : پروژه احداث ساختمان اداری استان سیستان و بلوچستان 1402/09/07 1402/09/11
7353639 مناقصه خرید دوربین نظارت تصویری جایگزین و خرید نصب و راه اندازی سامانه های نظارتی جدید استان سیستان و بلوچستان 1402/08/29 1402/09/04
7350422 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید دوربین نظارت تصویری جایگزین و خرید، نصب و راه اندازی سامانه های نظارتی جدید استان سیستان و بلوچستان 1402/08/29 1402/09/04
7308327 مناقصه استقرار واحد محلی آزمایشات کنترل کیفی پروژه احداث راه روستایی محور استان سیستان و بلوچستان 1402/08/24 1402/08/28
7305851 مناقصه استقرار واحد ملی آزمایشات کنترل کیفی پروژه احداث راه روستایی محور استان سیستان و بلوچستان 1402/08/24 1402/08/28
7241564 مناقصه عملیات بهسازی و اجرای روکش آسفالت محور استان سیستان و بلوچستان 1402/08/06 1402/08/07
7226792 مناقصه عملیات بهسازی و اجرای روکش آسفالت سرد محور استان سیستان و بلوچستان 1402/08/02 1402/08/07
7226755 مناقصه بهسازی و اجرای روکش آسفالت سرد محور میرجاوه- ریگ ملک استان سیستان و بلوچستان 1402/08/02 1402/08/07
7212627 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش محوطه پایانه مرزی میرجاوه استان سیستان و بلوچستان 1402/07/29 1402/08/04
7211187 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، بارگیری و تخلیه 50000 تن مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 19-0 میلیمتر جهت لکه گیری و روکش آسفالت محورهای حوزه استان سیستان و بلوچستان 1402/07/27 1402/07/29
7210558 مناقصه تهیه و بارگیری و تخلیه 50000 تن مصالح سنگی 19-0 در محورهای حوزه استان سیستان و بلوچستان 1402/07/27 1402/07/29
7164933 مناقصه خرید و نصب تابلوجان پناه پل کامپوزیتی با پایه استان سیستان و بلوچستان 1402/07/17 1402/07/20
7164692 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان استان سیستان و بلوچستان 1402/07/17 1402/07/20
7112654 مناقصه خدمات بیمه ای( صدور بیمه نامه های مسئولیت مدنی عمومی در قبال اشخاص ثالث و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان) استان سیستان و بلوچستان 1402/07/09 1402/07/13
7109992 مناقصه عملیات تکمیلی احداث راه روستایی استان سیستان و بلوچستان 1402/07/08 1402/07/12
7106816 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث راه روستایی محور استان سیستان و بلوچستان 1402/07/08 1402/07/12
7092985 مناقصه خرید تجهیزات جهت مونتاژ و دمونتاژ کارگاه بازسازی ماشین آلات راهداری استان سیستان و بلوچستان 1402/07/05 1402/07/09
7091373 مناقصه تهیه، بارگیری و تخلیه 50000 تن مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 19-0 میلیمتر جهت لکه گیری و روکش آسفالت محورها استان سیستان و بلوچستان 1402/07/05 1402/07/09
صفحه 1 از 51