مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث پل کانال نیاتک در محور 1399/10/23 1399/10/27
اجرای زیرسازی و آسفالت محور روستایی 1399/10/21 1399/10/24
انجام امور خدماتی نظافتی و نگهداری پایانه مرزی بصورت حجمی 1399/10/20 1399/10/25
تهیه و اجرای حفاظ بتنی بلوک مفصلی در محورها 1399/10/17 1399/10/22
عملیات بهسازی آبنماهای محور روستایی 1399/10/17 1399/10/22
جذب سرمایه گذار جهت ساخت، نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی در محورهای استان 1399/10/16 رجوع به آگهی
اجرای آسفالت سرد و حفاظتی راههای روستایی 1399/10/15 1399/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سرد و حفاظتی راههای روستایی شهرستان میرجاوه 1399/10/15 1399/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سرد و حفاظتی راههای روستایی حوزه شهرستان خاش و تفتان 1399/10/15 1399/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سرد و حفاظتی راههای روستایی حوزه شهرستان زاهدان 1399/10/15 1399/10/20
صفحه 1 از 55