مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5999698 مناقصه بهسازی ، تعریض و اصلاح رفوژ میانی محور 1401/09/09 رجوع به آگهی
5999593 مناقصه واگذاری بهسازی ، تعریض و اصلاح رفوژ میانی محور 1401/09/09 1401/09/12
5999582 مناقصه بهسازی ، تعریض و اصلاح رفوژ میانی محور 1401/09/09 1401/09/09
5990788 مناقصه بهسازی ، تعریض و اصلاح رفوژ میانی محور 1401/09/07 1401/09/09
5990776 مناقصه واگذاری بهسازی راه روستایی 1401/09/07 1401/09/07
5989051 مناقصه بهسازی و آسفالت محور 1401/09/06 1401/09/07
5988956 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی ،تعریض و اصلاح رفوژ میانی محور 1401/09/06 1401/09/12
5986551 مناقصه بهسازی و آسفالت محور 1401/09/06 1401/09/07
5983358 مناقصه اجرای ایمن سازی فیزیکی کاربران آسیب پذیر جاده ای 1401/09/05 1401/09/07
5980104 مناقصه واگذاری بهسازی راه روستایی 1401/09/03 1401/09/07
5979564 مناقصه اجرای ایمن سازی فیزیکی کاربران آسیب پذیر جاده ای 1401/09/03 1401/09/07
5979041 مناقصه بهسازی محور 1401/09/03 1401/09/07
5978492 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محورشوشتر - عقیلی 1401/09/02 1401/09/07
5978468 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی شهرستان 1401/09/02 1401/09/07
5978466 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور 1401/09/02 1401/09/05
5976914 مناقصه احداث و بهسازی دور برگردانهای حوزه شهرستان 1401/09/02 1401/09/05
5976874 مناقصه واگذاری بهسازی راههای روستایی 1401/09/02 1401/09/05
5976603 مناقصه اجرای ایمن سازی فیزیکی کاربران آسیب پذیر جاده ای 1401/09/02 1401/09/07
5974172 مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی آبروهای جاده روستایی 1401/09/01 1401/09/05
5974170 مناقصه بهسازی راههای روستایی 1401/09/01 1401/09/05
صفحه 1 از 136