کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7412327 مناقصه واگذاری لکه گیری در محور سه راهی استان خوزستان 1402/09/16 1402/09/15
7410853 مناقصه تعمیرات اساسی آبشستگی های محور ایذه استان خوزستان 1402/09/15 1402/09/19
7410842 مناقصه تعمیرات اساسی آبشستگی استان خوزستان 1402/09/15 1402/09/19
7410796 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری در محور سه راهی استان خوزستان 1402/09/15 1402/09/19
7410790 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پل خرپایی باغملک استان خوزستان 1402/09/15 1402/09/19
7410050 مناقصه احداث پل خرپایی استان خوزستان 1402/09/15 1402/09/19
7409911 مناقصه خرید،نصب و راه اندازی و ارسال تصویر سامانه نظارت تصویری استان خوزستان 1402/09/15 1402/09/18
7405317 مناقصه خرید،نصب و راه اندازی و ارسال تصویر سامانه نظارت تصویری استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/18
7402303 مناقصه خرید،نصب و راه اندازی و ارسال تصویر سامانه نظارت تصویری استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/18
7400160 مناقصه تعمیرات و بهسازی معابر و ابنیه بخشی از پایانه بار استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/13
7388217 مناقصه تعمیرات و بهسازی معابر و ابنیه - آسفالت محوطه ، احداث معابر و پارکینگ خودروهای سواری استان خوزستان 1402/09/09 1402/09/13
7385310 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیرات و بهسازی معابر و ابنیه بخشی از پایانه بار بندر امام خمینی(ره)(آسفالت محوطه،احداث معابر و پارکینگ خو استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/13
7380496 مناقصه بهسازی آسفالت راه روستایی استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/09
7376352 مناقصه واگذاری احداث کوله های پل خرپایی استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/09
7376188 مناقصه واگذاری احداث کوله های پل خرپایی استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/09
7373330 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کوله های پل خرپایی روستای استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/09
7373314 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی آسفالت راه روستایی شهرستان هندیجان (چم کنار - دهملا- شیری)(تجدید1) استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/09
7371430 مناقصه واگذاری احداث کوله های پل خرپایی روستا استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/09
7356015 مناقصه واگذاری بهسازی و تعمیرات اساسی پل کابلی استان خوزستان 1402/08/30 1402/09/02
7353759 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور بامدژ شهرستان استان خوزستان 1402/08/29 1402/09/02
صفحه 1 از 172