مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بررسی سیر تحول و توسعه سرمایه انسانی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مجری پروژه پژوهشی ارتقای کیفیت زیست شهری محور ز طریق ساماندهی گاراژ 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعه و بررسی ایجاد شهر موزه 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه ارزیابی مصوبات (دوره پنجم) 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی مدل مطلوب نظارتی شوراری اسلامی 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی عوامل مؤثر بر ریزش ساختمانهای نوساز 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعه امکانسنجی ایجاد رینگ گردشگری 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعه، بررسی و ارائه طرح ساماندهی خیابان 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعات تدوین نقشه راه بلاکچین در حوزه های ماموریتی 1400/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شماره 363 - تدوین نقشه راه فناوری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور 1400/05/11 رجوع به آگهی
مناقصه بازنگری طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی و گردشگری (با رویکرد صنایع خلاق) 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعات تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء شهرداری 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه گونه بندی مسائل و مشکلات کالبدی- فضایی محور و ارائه راهبردها و پروژه های محرک توسعه 1400/04/13 رجوع به آگهی
مناقصه تدوین چارچوب و سازوکارهای ارتقاء دسترسی پیاده به خدمات محله ای در شهر 1400/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه تدوین چارچوب و سازوکارهای ارتقاء دسترسی پیاده به خدمات محله‌ای 1400/03/02 رجوع به آگهی
مناقصه بررسی سازوکارهای وصول مطالبات شهرداری 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه بررسی و تدوین سازوکارهای بهره‌برداری بهینه از منطقه فرهنگی گردشگری 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه بررسی و تدوین سازوکارهای بهره برداری بهینه از منطقه فرهنگی گردشگری 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعات تعیین الگوی برآورد هزینه های (مستقیم و غیر مستقیم) ناشی از تصادفات در معابر 1399/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11