مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بررسی فرآیند پیاده سازی و یکپارچگی زنجیره تامین و لجستیک نیازمندیهای شهرداری 1398/10/22 رجوع به آگهی
تهیه و تدوین سند اجرایی دیپلماسی شهری 1398/10/21 رجوع به آگهی
انتخاب مجری پروژه پژوهشی 1398/10/21 رجوع به آگهی
واگذاری امکان سنجی ایجاد صندوق سرمایه گذاری در شهرداری و راهکارهای اجرایی آن 1398/10/09 رجوع به آگهی
شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های مشارکت و سرمایه گذاری در شهر و تدوین اطلس سرمایه گذاری 1398/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری بررسی روش های بهینه استفاده و بهره برداری از پروژه های مشارکتی موجود و در حال اجرای شهرداری... 1398/10/09 رجوع به آگهی
مطالعات مناسب سازی تجهیزات و مبلمان شهری برای افراد کم توان و توان یاب 1398/10/03 رجوع به آگهی
مجری پروژه پژوهشی تدوین سند جامع تبلیغات محیطی 1398/09/30 رجوع به آگهی
تدوین سند جامع تبلیغات محیطی شهر 1398/09/26 رجوع به آگهی
سازوکارهای عملیاتی به‌کارگیری آتش نشان داوطلب با تاکید بر مطالعات تطبیقی 1398/09/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14