مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5984904 مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و موج تراشی محور 1401/09/05 1401/09/12
5982418 مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و موج تراشی محور 1401/09/05 1401/09/12
5944678 مناقصه اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده جهت انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری 1401/08/23 1401/08/28
5942218 مناقصه اجاره ماشین آلات با راننده جهت انجام عملیات راهداری (تراکتور، سنگین و سبک) 1401/08/22 1401/08/28
5942213 مناقصه تکمیل و بهسازی و آسفالت محور 1401/08/22 1401/08/28
5942195 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده جهت انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری 1401/08/22 1401/08/28
5939865 مناقصه واگذاری تکمیل و بهسازی و آسفالت محور- اجاره ماشین آلات با راننده جهت انجام عملیات راهداری ( تراکتور، سنگین و سبک ) 1401/08/22 1401/08/28
5936690 مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور 1401/08/21 1401/08/28
5935006 مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور 1401/08/21 1401/08/28
5916339 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/08/15 1401/08/21
5916334 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/08/15 1401/08/21
5916324 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور 1401/08/15 1401/08/21
5915445 مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور-بهسازی و روکش آسفالت محور 1401/08/15 1401/08/21
5906331 مناقصه احداث ساختمان محوطه پاسگاه پلیس 1401/08/11 1401/08/16
5897706 مناقصه ایمن سازی و اصلاح پیچ حادثه خیز پل - تعمیر ، ارتقاء ، نصب و راه اندازی تامین سامانه توزین در حال حرکت - لکه گیری و روکش آسفالت محور - خرید رنگ سرد ترافیکی ، تینر و گلاسبید 1401/08/09 1401/08/14
5897473 مناقصه احداث ساختمان محوطه پاسگاه 1401/08/09 1401/08/16
5897425 مناقصه ایمن سازی و اصلاح پیچ حادثه خیز پل -تعمیر ، ارتقاء ، نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری با تامین قطعه و خدمات پشتیبانی و بهره برداری سامانه توزین- لکه گیری و روکش آسفالت محور-خرید رنگ سرد ترافی... 1401/08/09 1401/08/14
5896473 مناقصه خرید رنگ سرد ترافیکی ، تینر و گلاسبید 1401/08/08 1401/08/14
5893460 مناقصه تعمیر، ارتقاء،نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری با تامین قطعه و خدمت و پشتیبانی و بهره برداری سامان توزین در حال حرکت wim محور 1401/08/08 1401/08/14
5893137 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/08/08 1401/08/14
صفحه 1 از 40