کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7396336 مناقصه 6 عنوان شامل : لکه گیری و روکش آسفالت محور- اجرای آسفالت حفاظتی محور - روکش آسفالت حفاظتی محور- تهیه و اجرای روشنایی گردنه استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/12 1402/09/18
7396065 مناقصه واگذاری 6 ردیف مناقصه شامل: - لکه گیری و روکش آسفالت - اجرای آسفالت حفاظتی - تهیه و اجرای لکه گیری و روکش آسفالت - تهیه و اجرای روشنایی استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/12 1402/09/18
7395441 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت حفاظتی محور شهرکرد - فارسان - چلگرد استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/12 1402/09/18
7395440 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت حفاظتی محور استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/12 1402/09/18
7395437 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای لکه گیری و روکش آسفالت محور شهرکرد - فارسان - چلگرد (حد فاصل سه راهی نصیرآباد - سه راهی امیر آباد) استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/12 1402/09/18
7395436 مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت حفاظتی محور استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/12 1402/09/18
7395433 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روشنایی گردنه گوشنگلی با فونداسیون نیوجرسی استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/12 1402/09/18
7395378 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/12 1402/09/18
7385350 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور قلعه تک و خسرو آباد استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/08 1402/09/11
7366672 مناقصه 5 عنوان شامل : تکمیل و بهسازی و روکش آسفالت استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/04 1402/09/11
7365114 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و بهسازی و روکش آسفالت محور استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/04 1402/09/11
7365112 مناقصه تکمیل،بهسازی و روکش آسفالت محور استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/04 1402/09/11
7365111 مناقصه تکمیل و بهسازی و روکش آسفالت محور استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/04 1402/09/11
7365108 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تکمیل محور استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/04 1402/09/11
7349140 مناقصه خرید 15 دستگاه دوربین نظارتی و خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی و برقراری تصاویر 3 سامانه نظارت تصویری استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/28 1402/09/04
7347361 مناقصه خرید 15 دستگاه دوربین نظارتی و خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی و برقراری تصاویر 3 سامانه نظارت تصویری ( مقطوع) استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/28 1402/09/04
7344747 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره ماشین آلات با راننده جهت انجام عملیات راهداری (تراکتور ،سنگین و سبک) استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/27 1402/09/04
7344746 مناقصه بازسازی یک دستگاه گریدر کوماتسو661 استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/27 1402/09/04
7344743 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سوله ubm ماشین آلات راهدارخانه کارون 4 استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/27 1402/09/04
7344215 مناقصه سه عنوان مناقصه شامل :اجاره ماشین آلات با راننده جهت انجام عملیات راهداری تراکتور سنگین و سبک - تجدید شده -بازسازی یک دستگاه گریدر کوماتسو 661 تجدید شده -احداث سوله ubm ماشین آلات راهدارخانه کا... استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/27 1402/09/04
صفحه 1 از 53