مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بازسازی ۵ دستگاه ( بلدوزر هپکو و بیل مکانیکی) - اجرای تعمیر و نگهداری گاردریل - بهسازی محور - تکمیل عملیات اجرایی راه روستایی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی محور 1400/10/30 1400/11/02
مناقصه واگذاری : - عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور - روکش آسفالت حفاظتی (چیپ سیل) - بهسازی و روکش راههای و... 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین قطعه ، پشتیبانی و بهره برداری سامانه توزین حین حرکت (WIM) ، محور 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه روکش آسفالت 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش راههای روستایی 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت حفاظتی (چیپ سیل) 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی راه روستایی ده چاه – دربیدو شهرستان نی ریز 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورهای روستایی شهرستان کوار (طسوج - جهرم و محمودآباد - کوار) 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی تقاطع های دهنو 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورها - روکش آسفالت حفاظتی (چیپ سیل) - بهسازی و روکش راههای روستایی- - تکمیل عملیات راه روستایی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهسازی محورهای 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پایدارسازی و تثبیت ترانشه گردنه توبش 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه عملیات اجرایی راه روستایی 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روشنایی 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی محورهای شهرستان 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه بهسازی محور ـ تکمیل عملیات اجرایی راههای روستایی ـ اجرای روشنایی و 1400/09/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 62