مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5987939 مناقصه تکمیل راه روستایی-بهسازی محور - ساماندهی تقاطع و اصلاح واریانت-تهیه تمام مصالح و تولید آسفالت سرد کیسه ای -اجرای عملیات اسکراب سیل سطح -تثبیت ابنیه فنی -تکمیل پل کتوری -تکمیل ابنیه آبنمای محور... 1401/09/06 رجوع به آگهی
5984476 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات اسکراب سیل 1401/09/05 1401/09/12
5984319 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی محور 1401/09/05 1401/09/12
5983043 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعریض ابنیه فنی تقاطع 1401/09/05 1401/09/12
5983040 مناقصه ساماندهی تقاطع و اصلاح واریانت محور 1401/09/05 1401/09/12
5983038 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه تمام مصالح و تولید آسفالت سرد کیسه ای بسته بندی شده 1401/09/05 1401/09/12
5983037 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل راه روستایی 1401/09/05 1401/09/12
5983035 مناقصه تثبیت ابنیه فنی 1401/09/05 1401/09/12
5983033 مناقصه تهیه تمام مصالح آسفالت سرد کیسه ای 1401/09/05 1401/09/12
5983032 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل پل 1401/09/05 1401/09/12
5983031 مناقصه تکمیل و ترمیم و بهسازی کنارگذر پل 1401/09/05 1401/09/12
5983028 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه ، اجرا و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی در نقاط پرحادثه استان 1401/09/05 1401/09/12
5983012 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل ابنیه آبنمای محور 1401/09/05 1401/09/12
5979350 مناقصه تکمیل راه روستایی - بهسازی محور - ساماندهی تقاطع و اصلاح واریانت محور - تهیه تمام مصالح و تولید آسفالت سرد کیسه ای بسته بندی شده - تثبیت و تعریض ابنیه فنی - تکمیل پل - تکمیل ابنیه آبنما- بهسازی... 1401/09/03 رجوع به آگهی
5978508 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله یک متری 1401/09/02 1401/09/09
5978207 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه بیل بکهو 1401/09/02 1401/09/09
5977928 مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی 4 دستگاه ماشین آلات راهسازی 1401/09/02 1401/09/09
5977925 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه گریدر 1401/09/02 1401/09/09
5977918 مناقصه تعمیر ، ارتقا و نگهداری سامانه توزین در حال حرکت (WIM) محور 1401/09/02 1401/09/09
5977916 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره خودرو با راننده 1401/09/02 1401/09/09
صفحه 1 از 85