مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5992403 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بازسازی و تعمیرات ونگهداری انواع ماشین آلات سبک ،نیمه سنگین وسنگین راهداری و تهیه قطعات ولوازم یدکی مورد نیاز آن ها سا 1401/09/07 1401/09/09
5990045 مناقصه پروژه خرید اقلام ایمنی سال 1401 1401/09/07 1401/09/09
5987925 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید اقلام ایمنی سال 1401 1401/09/06 1401/09/09
5985582 مناقصه خرید اقلام ایمنی سال 1401 1401/09/06 1401/09/09
5944570 مناقصه پروژه تهیه و نصب تابلو کامپوزیتی سال 1401 1401/08/23 1401/08/25
5942196 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تهیه ونصب تابلوکامپوزیتی سال 1401 1401/08/22 1401/08/25
5940455 مناقصه پروژه تهیه و نصب تابلو کامپوزیتی 1401/08/22 1401/08/25
5938243 مناقصه خرید اقلام ایمنی 1401/08/21 1401/08/23
5935950 مناقصه خرید اقلام ایمنی 1401/08/21 1401/08/23
5913921 مناقصه عملیات راهداری زمستانی و امور نگهداری جاری و اضطراری راه ها 1401/08/14 1401/08/16
5911799 مناقصه عملیات راهداری زمستانی و امور نگهداری جاری و اضطراری راه های 1401/08/14 1401/08/16
5908590 مناقصه پروژه زیر سازی ،تهیه ونصب نیوجرسی مفصلی 1401/08/11 1401/08/14
5905348 مناقصه عملیات راهداری زمستانی و امور نگهداری جاری و اضطراری راه 1401/08/11 1401/08/16
5901161 مناقصه پروژه زیرسازی، تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی درمحور 1401/08/10 1401/08/14
5867987 مناقصه پروژه تهیه ونصب تابلو کامپوزیتی 1401/08/05 1401/08/07
5866282 مناقصه پروژه تهیه و نصب تابلو کامپوزیتی 1401/08/05 1401/08/07
5850996 مناقصه پروژه تهیه و نصب تابلو کامپوزیتی 1401/08/03 1401/08/07
5847750 مناقصه پروژه تعمیرات راهدارخانه 1401/08/03 1401/08/05
5845618 مناقصه پروژه تعمیرات راهدارخانه ساختمان اداری و مهمانسرای راهدارخانه 1401/08/02 1401/08/05
5839438 مناقصه پروژه تعمیرات راهدارخانه 1401/08/01 1401/08/05
صفحه 1 از 43