مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی استان 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه واگذاری مدیریت امور اراضی استان 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای (ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی استان اصفهان در سامانه جامع اراضی کشور) 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه انتقال آب اراضی روستاهای زمان آباد و مولنجان 1399/11/07 1399/11/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله و اتصالات به شرح پیوست 1399/11/06 1399/11/09
مناقصه تهیه نقشه های ۲۰۰۰/۱ کاداستر اراضی کشاورزی با استفاده از نقشه های هم مقیاس یا تصاویر هوایی... 1399/05/28 1399/06/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط انتقال آب محدوده دیپلمه ها از اراضی زیر دست سد گلپایگان از محل کانال چپ 1399/05/04 1399/05/05
مناقصه اجرای خط انتقال آب 1399/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی 1399/03/29 1399/03/31
مناقصه ثبت الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی استان 1398/09/03 1398/09/06
مناقصه ثبت الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی استان 1398/09/02 1398/09/16
مناقصه ثبت الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی استان 1398/08/27 1398/09/06
مناقصه تهیه فهرست بلند مشاورین دارای صلاحیت در خصوص تهیه عکس هوایی رقومی رنگی و ارتوفتو اراضی کشاورزی 1398/08/08 1398/08/16
مناقصه تهیه فهرست بلند مشاورین دارای صلاحیت در خصوص تهیه عکس هوایی و ارتوفتو اراضی کشاورزی 1398/07/20 1398/07/22
مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی 1398/07/18 1398/07/20
مناقصه تهیه فهرست بلند مشاورین دارای صلاحیت در خصوص تهیه عکس هوایی و ارتوفتو اراضی کشاورزی 1398/07/16 1398/07/22
مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی و شبکه آبیاری درجه 3 و 4 اراضی 1396/10/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13