مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای طرح فیبر نوری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای کابل کشی کابل مسی و حفاری 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه واگذاری اجرای کابل کشی کابل مسی و حفاری 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد ۲۰۰۰ تیرک شناسایی کامپوزیت 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد ۲۰۰۰ تیرک شناسایی کامپوزیت 1400/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کابلکشی و حفاری خاکی فیبرنوری 1400/10/09 1400/10/29
مناقصه خریداری انواع باتری سیلد 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری انواع کابل خاکی فیبر نوری 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه انواع کابل خاکی فیبر نوری 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه کابل فیبر نوری ۷۲ کر 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 8000 متر کابل فیبر نوری 72 کر 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه خودرو سوزوکی مدل گرند ویتارا آخرین مدل ترجیحا سفید رنگ 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع باتری سیلد 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری انواع کابل خاکی فیبر نوری 1400/08/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید فیبر نوری 12 و 24 گر ADSS 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد ۲۰۰۰ تیرک شناسایی کامپوزیت 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری 8000 متر کابل فیبر نوری 72 کر 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای کابل کشی کابل مسی و کانالی 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودرو با راننده 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کابل کشی کابل مهندسی و کانالی در شهرستان 1400/07/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15