کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7380364 مناقصه 4 عنوان شامل تکمیل راهدارخانه - خرید ، نصب و راه اندازی و ارسال تصویر سامانه نظارت تصویری - خرید تجهیزات زمستانی و راهداری (لاستیک) - خرید یک دستگاه لودر استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/07 1402/09/18
7366588 مناقصه 4 عنوان شامل تکمیل راهدارخانه - خرید ، نصب و راه اندازی و ارسال تصویر سامانه نظارت تصویری - خرید تجهیزات زمستانی و راهداری (لاستیک) - خرید یک دستگاه لودر استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/04 1402/09/18
7365594 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راهدارخانه علی آباد استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/04 1402/09/06
7365113 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات زمستانی و راهداری (لاستیک) استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/04 1402/09/06
7365110 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی و ارسال تصویر سامانه نظارت تصویری استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/04 1402/09/06
7365109 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه لودر استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/04 1402/09/06
7278998 مناقصه 7 عنوان مناقصه شامل لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی - لکه گیری و روکش آسفالت محور استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/16 1402/08/15
7274989 مناقصه 7 عنوان مناقصه شامل لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی - لکه گیری و روکش آسفالت محور استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/15 1402/08/15
7263721 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/13 1402/08/15
7263712 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی در سطح استان (محورهای گچساران- دهدشت- باشت- چرام) استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/13 1402/08/15
7263710 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/13 1402/08/15
7263709 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور سی سخت - توت نده استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/13 1402/08/15
7263708 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور قلعه رئیسی دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/13 1402/08/15
7263706 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور لیکک- بهبهان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/13 1402/08/15
7263701 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/13 1402/08/15
7221931 مناقصه 7 عنوان مناقصه شامل :اصلاح نقاط پر تصادف مصوب 1401 -اصلاح نقاط پر تصادف مصوب سال 1401 بر اساس صورتجلسه ابلاغی-تهیه و اجرای خط کشی سرد راه های استان - تهیه و حمل و نصب بلوک های مفصلی محوریاسوج-... استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/01 رجوع به آگهی
7217558 مناقصه 7 عنوان مناقصه شامل :اصلاح نقاط پر تصادف مصوب 1401 -اصلاح نقاط پر تصادف مصوب سال 1401 بر اساس صورتجلسه ابلاغی-تهیه و اجرای خط کشی سرد راه های استان - تهیه و حمل و نصب بلوک های مفصلی محوریاسو... استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/30 رجوع به آگهی
7210676 مناقصه تهیه و حمل و نصب بلوک های مفصلی محور استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/27 1402/07/30
7210647 مناقصه تهیه و حمل و نصب بلوک های مفصلی محور استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/27 1402/07/30
7210646 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی سرد راه های استان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/27 1402/07/30
صفحه 1 از 44