مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تعریض محور 1400/11/07 1400/11/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه روکش آسفالت محور روستایی 1400/11/06 1400/11/13
مناقصه واگذاری پروژه های ( تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی پل ـ بهسازی مسیرهای روستایی ـ روکش و لکه گیری آسفالت راه های روستایی و ) 1400/11/04 1400/11/06
مناقصه واگذاری تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی پل - بهسازی مسیرهای روستایی - روکش و لکه گیری آسفالت راه های روستایی و ... 1400/11/03 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه اصلاح و حذف نقاط حادثه خیز شهرستان فردیس 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه ایمن سازی و روکش آسفالت 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه روکش آسفالت راه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه روکش و لکه گیری آسفالت راه های روستایی 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه بهسازی مسیرهای روستایی 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه خرید 35 دستگاه رایانه بدون کیس 1400/10/26 1400/10/27
مناقصه خرید 35 دستگاه رایانه بدون کیس 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید 35 دستگاه رایانه بدون کیس 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه بهسازی گالری 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه بهسازی گالری 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه بهسازی گالری محور 1400/10/13 1400/10/21
مناقصه واگذاری پروژه های احداث دیوار حائل در هفت نقطه بحرانی 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه واگذاری پروژه های احداث دیوار حائل در هفت نقطه بحرانی 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه احداث دیوار حائل در هفت نقطه بحرانی در محور 1400/10/08 1400/10/15
مناقصه واگذاری بازسازی 10 دستگاه ماشین آلات سنگین 1400/10/02 1400/10/02
صفحه 1 از 28