کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7394377 مناقصه آبرو باکسی واقع در محور استان البرز 1402/09/12 1402/09/19
7394374 مناقصه احداث آبرو باکسی استان البرز 1402/09/12 1402/09/19
7394367 مناقصه احداث آبرو باکسی کیلومتر واقع در محور استان البرز 1402/09/12 1402/09/19
7394362 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه احداث آبرو باکسی کیلومتر واقع در محور کرج-چالوس استان البرز 1402/09/12 1402/09/19
7373945 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدخرید لاستیک ماشین آلات سبک،نیمه سنگین و سنگین استان البرز 1402/09/06 1402/09/13
7358871 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه تهیه و نصب نرده رفوژ میانی جهت حذف نقاط حادثه خیز استان البرز 1402/09/01 1402/09/08
7358865 مناقصه خرید دوربین نظارت تصویری جایگزین و خرید و نصب و راه اندازی سامانه های جدید نظارت تصویری استان البرز 1402/09/01 1402/09/08
7358782 مناقصه عمومی یک مرحله ای ماقصه خرید تابلو کامپوزیتی استان البرز 1402/09/01 1402/09/08
7354724 مناقصه بازسازی روشنایی تونل ها و محور استان البرز 1402/08/30 1402/09/02
7307227 مناقصه تعمیر و مرمت پل ها و آبروهای آزاد راهی و بزرگراهی استان البرز 1402/08/24 1402/09/01
7281366 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی 6متری استان البرز 1402/08/17 1402/08/24
7278099 مناقصه خرید لاستیک ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین استان البرز 1402/08/16 1402/08/18
7274276 مناقصه خرید لاستیک ماشین آلات سبک،نیمه سنگین و سنگین استان البرز 1402/08/15 1402/08/18
7273096 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای عملیات تورسنگ در محور کرج-چالوس استان البرز 1402/08/15 1402/08/22
7272708 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه تطویل گالری های محور کرج-چالوس استان البرز 1402/08/15 1402/08/22
7272705 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه احداث آبرو باکسی استان البرز 1402/08/15 1402/08/22
7272690 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه احداث آبرو باکسی کیلومتر واقع در محور کرج-چالوس استان البرز 1402/08/15 1402/08/22
7272688 مناقصه احداث آبرو باکسی کیلومتر واقع در محور استان البرز 1402/08/15 1402/08/22
7272685 مناقصه آبرو باکسی واقع در محور کرج-چالوس استان البرز 1402/08/15 1402/08/22
7261524 مناقصه خرید لاستیک ماشین آلات سبک ، نیمه سنگین و سنگین استان البرز 1402/08/11 1402/08/18
صفحه 1 از 50